*معلمان بومی روستا*:

 

نام تعدادی ازمعلمان بومی که درروستا تدریس نموده اند عبارتند از:

 

1-حاج ابوطالب طالبی
 2-بهروز طالبی
3-احمدکریمی
 4-مرحوم ابوالفتح حقی
 5-مرحوم محمدعلی صمیمی
 6-معراج خضرلو

 7-ابراهیم نوری
8 -حسین نوری

9 -محمدحسین صمیمی
 10-عباسعلی محمودلو
11- محمد زالی یکانی
 12- احمد یکانلو
13-عزیز نوری لو
14- موسی آهنگری
15
 -
قدرت اله محمودلو:مدیروبلاگ


16-حسین اصغری


سایر همکاران فرهنگی روستا:
17-دکترحسین نوری
18-اسماعیل خدیرلوی
19-ابوالفضل زالی یکانی
20-موسی برگشادلو
21- کریم محمودلو دبیرریاضی دبیرستانهای تبریز
22-دکتر علی محمودلو

سایرمعلمان محترم یکانات درارومیه باتنظیم آقای میرنجف غیبی

جواد جنگی  ( رئیس سابق اداره  ناحیه یک)

عبداله غیبی (دبیر )

محرم غیبی  (دبیر )

میر رسول غیبی  (دبیر )

میر علی غیبی  (دبیر )

صیاد علی غیبی (دبیر )

نعمت غیبی  (دبیر )

رضا غیبی  (دبیر )

مسعود غیبی( دبیر)

غلامرضا غیبی(  دبیر)

سید امین غیبی  ( شاغل)

علی جان جنگی  ( شاغل)

محسن همتی   (دبیر )

داود غیبی   (دبیر )

میر لطیف غیبی (کارشناس مسو ل مالی تربیت معلم ) 

میر عباس غیبی    ( بازنشسته )

سید رستم جامعی    ( بازنشسته )

میر قربان جامعی    ( بازنشسته )

میر داود جامعی  ( کارشناس اداره )

سید خیر اله جامعی  ( دبیر )

میرصادق جامعی (رییس گروه ابتدایی استان

میر فخراله جامعی   (دبیر )

مبر آقا جامعی   (دبیر )

حسن  شاه حسینی  ( بازنشسته )

امیر همتی   (دبیر )

بهزاد پیری   (دبیر )

حسن پیری   (دبیر )

مظاهر پیری   (دبیر )

محمود نوری   (دبیر )

حسین نوری   (دبیر )

مردعلی نوری   (دبیر )

غلامعباس نوری   (دبیر )

میرمهدی تیرافکن (کارشناس اداره)             

حسن نوری   (دبیر )

عبد العلی محمدی   (دبیر )

محمد همتی   (دبیر )

حبیب جلیلی    ( بازنشسته )

رحمان علیزاده   (دبیر )

رضا خضرلو  (دبیر )

علی محمد شیخلو  ( استاد )

بشیر همت یار   ( استاد )

سعید یوز باشی  ( دبیر )

مهدی محمود لو  (دبیر )

محمد حسین صمیمی   (دبیر )

اسماعیل خدیرلو  (دبیر )

میر پاشا حیدری   (دبیر )

مهدی محمودی   (دبیر )

هادی خضرلو  (دبیر )

سعید زندی فر  (دبیر )

علیوردی عابدینی   (دبیر )

احد صمیمی   (دبیر )

ابوالفضل زالی یکانی   (دبیر )

قربانعلی نوری   (دبیر )

 ولی فرهادی   (دبیر )

احمد نوری لو  (دبیر )

صمد بهادری   (دبیر )

نعمت آقائی   (دبیر )

میر حسن صادقی   (دبیر )

میر مجتبی جامعی  ( شاغل )

الهوردی برگشادی   (دبیر )

صادق شیخ بکلو  ( مدیر)

مجید نظری   (دبیر )

قاسم امامی    ( بازنشسته )

علی عیوضلو  ( بازنشسته )

احمد حاجی قلی زاده   (دبیر )

قدرت  صفری  ( استاد )

نجف یکانی   (دبیر )

نورعلی بهادری   (دبیر )

رضا خضر لو  (دبیر )

موسی بر گشادلو  (دبیر )

علی باقری   (دبیر )

عبداله عراقی   (دبیر )

بابک غنی زاده  ( شاغل)

سعید عیوضلو( شاغل)

رستم همتی(دبیر )

بهمن یوز باشی (دبیر )

فرزاد جوادی (دبیر )

 

 

    میر تیمور وحید وند  ( بازنشسته )

    علی نظری   (دبیر )

    عزیز نور ی لو  (دبیر )

    علی نوری   (دبیر )

     کرامت پیری   (دبیر )

     خدا داد پیری   (دبیر )

     میر داماد حوری   (دبیر )

     میکائیل راز دار  ( مدیر )

     محمد خدابخشی   (دبیر )

     میر علی صفری  (دبیر )

     میر غنی صفری    ( بازنشسته )

     میر لطیف قریشی   (دبیر )

     جواد باقری   (دبیر )

     ارشد باقری   (دبیر )

     کیومرث صفری   (دبیر )

     علی بهادری   (دبیر )

     میر محرم بهادری   (دبیر )

     میر زاعلی بهادری( کارشناس سازمان )

     قاسم رضائی(کارشناس مسئول تعاون استان )

     امیر طالبیان ( استاد )

     احد سرابی   (دبیر )

     نعمت اله جعفری   (دبیر )

     علیرضا حمزه لو  (دبیر )

     میر ناصر جوادی   (دبیر )

     فرزاد جوادی (دبیر )

     میر کریم حمزه لو  (دبیر )

     حسن معین   (دبیر )

     میر محمد ایرانی   (دبیر )

     میر لطیف جامعی    ( بازنشسته )

     محمد علی هاشمی    ( بازنشسته )

     میر قاسم هاشمی    ( بازنشسته )

     میرعظیم هاشمی ( بازنشسته واستاد )

     علیر ضا خضر لو  (دبیر )

     مجید خضر لو  (دبیر )

     محمود آهنگری   (دبیر )

     اسمعلی عراقی   (دبیر )

     ولی عابدینی   (دبیر )

     ولی آبدار ( مسئول خدمات اداره نازلو )

     علیرضا عابدینی   (دبیر )

     حمید غیبی   (دبیر )

     حجت غیبی   (دبیر )

     مهرداد جلیلی  ( دبیر )

     محمد شاهینی   ( بازنشسته )

     رضا نظری ( مشاور حقوقی ناحیه دو )

     جعفر نظری   (دبیر )

     حمید نبی لو  (دبیر )

     محمد نبی لو  ( مدیر )

     مهرالدین بهادری   (دبیر )

     وحید علوی اصل ( دبیر - دکتر )

     حسین اصغری  ( دبیر )

     حسن آتشبار   (دبیر )

     محمد زال یکانی  ( دبیر )

     احمد یکانلو   (دبیر )

     محمد علی همتی   (دبیر )

     آیت اله تیموری  ( شاغل)

     میر مهدی رضوی ( شاغل)

     میر تقی میر بیگی  ( بازنشسته )

     کاظم صالحی   (دبیر )

     میر حسین شاملو ( بازنشسته )

     دکترهادی بهادری  ( استاد )

     عباسعلی محمود لو  (دبیر )

     حسین آخوندزاده   (دبیر )

     میر خلیل تیموری( کارشناس سازمان )

     میرعلی سید آقازاده ( کارشناس ناحیه دو)

     میرعبداله پیروزی فر(حراست اداره ناحیه دو)

     میر بهرام صفری   (دبیر )

     جعفر صمیمی   (دبیر )

      قاسم ملا زاده (کارشناس سازمان )

     میر هدایت حیدری  ( بازنشسته )

     حامد سید اقا زاده  ( شاغل)

     انور پیری  ( شاغل)

     میر زامیرزائی   ( بازنشسته )

     میر نجف غیبی ( امور مالی ناحیه دو )

 

 ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه 17 شهریور1393 | 17:47 | نویسنده : قدرت اله محمودلو معاون پرورشی مدارس مرند |
- قاطع،امامهربان باشید.

2- جدی ،امالطیف باشید.ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه 13 شهریور1393 | 16:45 | نویسنده : قدرت اله محمودلو معاون پرورشی مدارس مرند |

وظایف معلم در ارزشیابی توصیفی

1- تهیه و تدوین نقشه  ارزشیابی تحصیلی-تربیتی متناسب با اهداف و انتظارات

2- تهیه و تنظیم و ابزارهای مناسب برای سنجش و ارزشیابی مثل آزمون، پوشه کار، ثبت مشاهدات و ...ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه 28 مرداد1393 | 15:35 | نویسنده : قدرت اله محمودلو معاون پرورشی مدارس مرند |

  پوشه کار دانش آموزو تاثیر آن در یادگیری

 مقدمه

کودکان و نو نهالانی که امروز در مراکز آموزشی حضور می یابند ،با دریای عظیمی از،اطلاعات، آگاهی ها، و معلومات روبه رو هستند. استفاده صحیح از این اندوخته ی عظیم بشری به طوری که زندگی در آینده را  ممکن سازد این فقط برای کسانی میسر است که مهارت های لازم و ضروی را در امر یادگیری کسب کرده باشد.ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه 28 مرداد1393 | 15:32 | نویسنده : قدرت اله محمودلو معاون پرورشی مدارس مرند |
نگاهی به ارزشیابی توصیفی در نظام جدید آموزش ابتدایی
مرتضی شکوهی  - معاون دفتر آموزش و خلاقیت پیش دبستانی و ابتدایی
هدف اصلی در ارزشیابی توصیفی بهبود شرایط یادگیری دانش آموزان با از بین بردن اضطراب های نامطلوب ناشی از برگزاری امتحانات و بازخوردهای عددی است ...

 آموزش و پرورش رسمی در ایران با قدمتی بیش از یک قرن در ادوار مختلف به دنبال تحول و دگرگونی بوده لکن به دلیل کم توجهی به مبانی ارزشی ویژگی های فرهنگی و نیازهای اجتماعی در این زمینه کمتر توفیق داشته استادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه 28 مرداد1393 | 15:28 | نویسنده : قدرت اله محمودلو معاون پرورشی مدارس مرند |

ویژگی های نگرشی و عاطفی كودكان دیرآموز

        نگرش كودكان دیرآموز به مدرسه و تحصیل معمولاً منفی است. تعداد غیبتهای آنان بیشتر است و در بسیاری از موارد از سوی معلم و همكلاسان خود طرد می شوند. این نگرش منفی نسبت به كودكان دیرآموز در كلاسهای سوم تا پنجم بیشتر است شاید به این دلیل كه آنها مشكلات سازگاری بیشتری دارند. گاهی این دانش آموزان تعارضهای اجتماعی خود را به شكل پرخاشگری نشان می دهند چرا كه در هنگام مواجهه با بحرانهای بین فردی و شخصی، سازوكارهای ناكارآمدی برای مقابله در پیش می گیرند. دیرآموزان انگیزه تحصیلی بالایی ندارند و همین امر موجب درماندگی و نا امیدی و پایین آمدن عزت نفس آنها در مدرسه است. تجربه شكست مكرر در كلاس، فقدان هدف برای آینده، نگرش منفی همكلاسان و روشهای نادرست آموزش، رشد انگیزه تحصیلی این كودكان را به شدت كاهش می دهد. این كودكان از مشكلات رفتاری خود آگاه نیستند و نمی توانند عواطف خود را به طور مناسب ابراز كنند.

به ادامه مطلب بروید

 ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه 28 مرداد1393 | 15:24 | نویسنده : قدرت اله محمودلو معاون پرورشی مدارس مرند |

محاسن و معایب الگوی ارزشیابی توصیفی

محاسن ارزشیابی توصیفی :

1- افزایش اعتمادبه نفس دانش آموزان .

2- تکیه نداشتن به نمره ی بیست.

3- افزایش پارامترها جهت تشخیص سطح یادگیری هر درس به طور جداگانه و در نتیجه یافتن ضعف دانش آموزان.

4- ایجادرابطه ا ی صمیمی تربین معلّم و دانش آموز.

5- تکیه بر کار و آموزش علمی و عملی.

6- افزایش شور و نشاط و شادابی دانش آموزان و روحیّه ی آنان درکلاس و مدرسه.

7- حذف اضطراب ناشی از امتحان و نمره که به نوعی استرس مانعی جدی برای فرایند یاددهی و یادگیری خواهد بود.

8- در این طرح یادگیری عمیق و پایدار صورت می گیرد و روش علمی که همان حل مساله است انجام می پذیرد.

9- افزایش روحیّه ی همیاری ،همکاری،همدلی و ... در دانش آموزان .

10- افزایش حس مسئولیّت پذیری در دانش آموزان.

11- چون دانش آموزان کم کار در کنار دانش آموزان فعّال قرار می گیرند از این جهت آنها نیز به نوعی خود را با محیط تطبیق می دهند.

12- روانی و روایی کار برای معلّم کلاس و دانش آموز.

13- انگیزه هاکه همانا جرقه های ایجاد خلاقیت در ذهن دانش آموزان است شکل می گیرد.

14- افزایش رقابت مثبت در دانش آموزان .

15- کلّ دانش آموزان در امر یادگیری دخالت دارند و همین باعث ایجاد مهارت های اجتماعی و مهارت های زبان آموزی در سطح عالی می گردد.

16- رفتارهای دانش آموز بهتر مورد مشاهده قرار می گیرد و می توان آن را مورد مطالعه قرار داد.


17- هر دانش آموز با توجّه به فعّالیتش با خودش مقایسه می شود و پیشرفتش مورد ارزشیابی و تقدیر قرار می گیرد.(اصل تفاوتهای فردی).

18- از بین رفتن احساس ناتوانی و ضعف دانش آموزان در حضور دیگر دانش آموزان.

19- ایجاد مهارت و توانایی برای بر طرف کردن نیازهای فردی.

20- این طرح باشرایط و موارد پیشرفت در دنیای جدید همگام است.

21- برای اندازه گیری فرایندهای ذهنی و بازده حاصل از آن مناسب است.

22- دانش آموزان را در موقعیّت های حل مساله قرار می دهد.

23- دانش آموزان را وادار به کارگیری دانش فرا گرفته قرار می دهد.

24- جنبه های مختلف دانش و درک فراگیر را می توان مطالعه نمود.

25- دانش آموز را وادار به عمل کردن ،تولیدکردن و خلق کردن می نماید.

26- ایجادحس موثّر بودن در دانش آموز.

27- برخورداری ازکارنامه توصیفی و تشریح ضعف و قوّت های آموزشی و پرورشی هر دانش آموز.

28- نبود استرس در دانش آموز و خانواده ی ایشان.

29- سهل و آسان نمودن ادامه ی تحصیل و فراهم نمودن زمینه ی مناسب طی کردن آموزش عمومی برای کلیّه ی دانش آموزان.

30- اولیا به طور مستمر در جریان پیشرفت یا افت فرزندشان قرار گرفته و در این مورد بیشتر احساس مسئولیت می نمایند.

31- ایجاد روحیّه ی خود باوری در دانش آموز تا در آینده بتواند گوینده ی خوب، شنونده ی خوب، محقق و منتقد خوبی گردد.

32- انجام فعالیتهای مشابه به فعالیتهای دنیای واقعی در کار روزانه دانش آموزان.

و...  بقیه درادامه مطلبادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه 28 مرداد1393 | 15:21 | نویسنده : قدرت اله محمودلو معاون پرورشی مدارس مرند |

توصیه های مهم در مدیریت

17 توصيه مهم در مديریت

1-در اشخاص میل به کار کردن را پدیدآورید.
باید سعی کرد که مردم با رضا و رغبت و خود کارانه به دنبال کارها بروند در حقیقت، رییس یک سازمان نباید نقش راننده را به عهده بگیرد. بلکه باید به رهبری بپردازد و نه اینکه با استفاده از قدرت اداری ،کارمندان را به کار وادارد که این تلاشی زودگذر خواهد بود . اما اگر رهبری به وجهی صحیح اعمال شود و مجریان به طیب خاطر از او پی روی کنند ، هدف مشترک و رضایت خاطر ، موجب تحرک و خودکاری میشود. البته راههای مختلفی برای این کار وجود دارند که در دنیای صنعتی به آن "فروش عقاید " میگویند . یعنی اینکه رهبر برای عقیده خود خریدار دست و پا کند .

بقیه درادامه مطلب:ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه 28 مرداد1393 | 15:18 | نویسنده : قدرت اله محمودلو معاون پرورشی مدارس مرند |

ویژگیهای مدیر موفق و مدیر خلاق( 240 نکته در مورد مدیر موفق)
مدير موفق كيست؟


سخن گفتن از مديريت بدين معنا نيست که انسان چگونه بتواند يک اداره و يا سازمان مشخص را اداره نمايد، بلکه مراد از مديريت اين است که ما چه قوانين را برای مديريت داشته باشيم و چگونه بتوانيم در هر شرايط و زمان خود را به آن قوانين پايبند بدانيم و مديريت خود مان را آنطور با قوانين جامعه مورد نظر هماهنگ كنيم كه نه خود ما و نه جامعه از آن ضرر ببيند؟

بقیه درادامه مطلب:ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه 28 مرداد1393 | 15:11 | نویسنده : قدرت اله محمودلو معاون پرورشی مدارس مرند |

تعداد بازديد اين صفحه: 36

کد مطلب : 428d9 تاریخ انتشار : 1393/5/28 سه شنبه
 
رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی خبر داد:راه اندازی ایمیل دانش آموزی با همکاری وزارت ارتباطات
معاون پژوهشی وزیر: وزارت ارتباطات، شورای عالی فضای مجازی و دستگاه‌های مأمور این مهم، باید آموزش و پرورش را مددکار و همراه باشند و البته تا اینجا وزارت ارتباطات، همراه اول دستگاه تعلیم و تربیت بوده است و امسال با مشارکت آنان ایمیل دانش‌آموزی مرتبط با درس کار و فناوری به‌صورت انبوه ایجاد خواهد شد.
 

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان بوشهر، محمدیان اظهار داشت: معتقدم علاوه بر نظارت دستگاههای نظارتی و فرادستی نظارت نخبگانی، که از جملۀ آنها معلمان هستند، برفرایند تحول امر ضروری است.

وی یادآوری کرد: لازمۀ ایجاد تحول در آموزش و پرورش تغییر نگرش در آحاد معلمان و تربیت معلمان حرفه‌ای، آشنا و معتقد به مبانی نظام تعلیم و تربیت اسلامی و نظام سیاسی جمهوری اسلامی است.

معاون پژوهشی وزیر افزود: دانشگاه فرهنگیان یکی از دستاوردها و راهکارهای سند تحول بنیادین است. این دانشگاه تنها مرکز آموزش عالی نیست بلکه مرکز تربیت معلمان حرفه‌ای، باسواد، انقلابی و متعهد برای ایفای مسئولیت تربیت نسلی در تراز جمهوری اسلامی در چشم‌انداز 1404 است، لذا ضرورت دارد اعضای هیأت علمی این دانشگاه علاوه بر داشتن نصاب‌ها و مدارج بالای علمی و تخصصی، حائز آمادگی و مهارت‌های لازم برای تربیت معلم و شایستگی‌های بایسته الگویی و اسوه بودن برای دانشجو معلمان باشند.

حجت الاسلام محمدیان در ادامه با توجه به تولید برنامۀ درسی بر پایۀ فناوری بیان داشت: بهره‌برداری از فناوری‌های نوین اطلاعات و ارتباطات آموزشی (فاوا) در آموزش و پرورش یک ضرورت است و باید با برنامۀ جامع و فراگیر به آن پرداخت و سپردن آن به دست قضا و قدر و یا به تعویق انداختن آن به مصلحت نظام تربیتی نیست.

وی بیان کرد: آنچه در آموزش و پرورش در زمینۀ فناوری‌های آموزشی و هوشمندسازی اتفاق افتاده است، حرکت پیشتازانه بوده است و برای حفظ این موقعیت، برنامه فراگیر و جامع، پشتیبانی‌های سخت‌افزاری و تکمیل زیرساخت، ارائۀ آموزش جامع به کاربران و آموزش‌دهندگان و ایجاد فضای امن و با امنیت ارتباطی و اطلاعاتی و تولید انبوه محتوا به زبان فارسی امری ضروری است.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی در پایان یادآور شد: وزارت ارتباطات، شورای عالی فضای مجازی و دستگاه‌های مأمور این مهم، باید آموزش و پرورش را مددکار و همراه باشند و البته تا اینجا وزارت ارتباطات، همراه اول دستگاه تعلیم و تربیت بوده است و امسال با مشارکت آنان ایمیل دانش‌آموزی مرتبط با درس کار و فناوری به‌صورت انبوه ایجاد خواهد شد.تاريخ : سه شنبه 28 مرداد1393 | 15:5 | نویسنده : قدرت اله محمودلو معاون پرورشی مدارس مرند |

      با احترام

به اطلاع دبیران رشته های معارف اسلامی، فلسفه و منطق وعلوم اجتماعی می رساند، معاونت پرورشی منطقه با همکاری حوزه علمیه مرند و آموزش نیروی انسانی، اقدام به برگزاری دوره آموزشی ضمن خدمت تحت عنوان « نحله های انحرافی و عرفان های کاذب » نموده است. لذا همکاران داوطلب می توانند به یکی از روش های زیر اقدام به ثبت نام نمایند.

-          تماس تلفنی با سرگروه آموزشی درس مربوطه و ثبت مشخصات.

-          ارسال نام و نام خانوادگی و رشته تدریس بصورت پیامک به شماره همراه 09144923201

بدلیل محدودیت های خاص اولویت شرکت ثبت نام و شرکت در کلاس به ترتیب زمان ثبت نام خواهد بود. در ضمن برای شرکت کنندگان گواهی ضمن خدمت صادر خواهد گردید.

نحوه برگزاری و مهلت ثبت نام:

مدت دوره

محل برگزاری

روز و زمان برگزاری

ساعت برگزاری

مهلت ثبت نام

12 ساعت

دبیرستان سیدزاده

دوشنبه 20/5/93

5 تا  8  بعداز ظهر

پایان وقت اداری 20/5/93

 

مدیران محترم ترتیبی اتخاذ نمایند تا مراتب فوق در اسرع وقت به اطلاع همکاران ذی نفع رسانده شود.تاريخ : یکشنبه 19 مرداد1393 | 21:27 | نویسنده : قدرت اله محمودلو معاون پرورشی مدارس مرند |
 
منبع آموزشی دوره روشها و فنون تدریس به مدت 24 ساعت با کد دوره : 91400312 ویژه فرهنگیان رسمی و پیمانی


., تاریخ اطلاعیه :  11/04/93
  فایل ضمیمه

دانلود محتوای آزمون از لینک دیگرتاريخ : شنبه 21 تیر1393 | 18:15 | نویسنده : قدرت اله محمودلو معاون پرورشی مدارس مرند |
محتوای دوره آموزشی "احکام زندگی در اسلام " 66صفحه
تاریخ اطلاعیه :  15/04/93
جزوه دوره آموزشی " احکام زندگی در اسلام " تاریخ آزمون 21 و 22 مرداد 93 ویژه کارکنان رسمی و پیمانی آموزش و پرورش

دانلود محتوای  آزمونتاريخ : شنبه 21 تیر1393 | 18:2 | نویسنده : قدرت اله محمودلو معاون پرورشی مدارس مرند |
اخبار :: اطلاعیه در خصوص زمان شروع دوره تفسیر آیات برگزیده (1393-4-2) قابل توجه فراگیران آموزش مجازی مهدویت که علاقه مند به شرکت در دوره ضمن خدمت «تفسیر آیات برگزیده قرآن کریم » قابل توجه فراگیران آموزش مجازی مهدویت که علاقه مند به شرکت در دوره ضمن خدمت «تفسیر آیات برگزیده قرآن کریم » را دارند می رساند که این دوره انشا الله در هفته اول ماه مبارک رمضان فعال خواهد شد. لازم به ذکر است این دوره مانند دوره های حکومت مهدوی و وظایف منتظران به صورت مجازی برگزار می شود و تعداد ساعت ضمن خدمت محاسبه شده برای این دوره 28 ساعت می باشد.

تاريخ : دوشنبه 9 تیر1393 | 13:47 | نویسنده : قدرت اله محمودلو معاون پرورشی مدارس مرند |

بسمه تعالی

با عرض سلام و ادب خدمت همكاران ،اداره برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی استان آذربايجان شرقي  در نظر دارد برای همكارانی كه در سال 1392 در كلاسهای حضوری دوره مربوطه شركت نموده ولی در آزمون آن موفق به كسب امتیاز لازم نگردیده اند برای آخرین فرصت آزمون مربوطه را برگزار نماید . لذا مقتضی است همكاران ذیربط  از تاریخ 93/4/6 با مراجعه به سامانه LTMS، از وضعیت ثبت نام و زمان آزمون خود اطلاع حاصل فرمایند .توضیح اینكه ثبت نام همكاران در سامانه مذكور بطور متمركز ( توسط اداره برنامه ریزی استان ) در تاریخ یاد شده انجام خواهد یافت . ضمناً برای مشاهده و دریافت محتوای آموزشی به آدرس زیر مراجعه گردد :

http://cms.medu.ir/eapazhoohesh

اداره برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی استان تیر ماه

1393

دانلود محتواتاريخ : جمعه 6 تیر1393 | 8:59 | نویسنده : قدرت اله محمودلو معاون پرورشی مدارس مرند |
 

  لطفا بعد ازنگاه کردن به سایت ،نظرات شخصی خودرا درقسمت نظربدهید(آرشیونظرات) ارائه نمایید  وعکسهای  خود وروستا را  جهت منعکس درسایت به مابفرستید: قدرت اله محمودلو m.ghodrat@ymail.comبقيه تصاوير ومشخصات روستا رادرادامه مطلب مشاهده نماييد

پویا محمودلو1391


برا ی مشاهده ی عکسهای متنوع از روستابه ادامه مطلب برويد

برچسب‌ها: امکانات موجود درروستا

ادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه 4 تیر1393 | 16:44 | نویسنده : قدرت اله محمودلو معاون پرورشی مدارس مرند |
دانلود سوالات درادامه مطلبادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه 19 خرداد1393 | 8:10 | نویسنده : قدرت اله محمودلو معاون پرورشی مدارس مرند |
200سوال جدیدضمن خدمت اسلام ونیازهای زمان-قدرت اله محمودلودرادامه مطلب

اگه نتونستید دانلودکنید اطلاع بدید09148277800ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه 5 خرداد1393 | 12:56 | نویسنده : قدرت اله محمودلو معاون پرورشی مدارس مرند |


روحانی واقعا پرتلاش که سالیان متمادی درجهت نشر علم واحکام واخلاق و..زحمات زیادی درروستا متقبل شده  وحالا درارومیه ساکن وبه فعالیت خود ادامه می دهد.

عکسها درادامه مطلبادامه مطلب
تاريخ : شنبه 10 اسفند1392 | 18:45 | نویسنده : قدرت اله محمودلو معاون پرورشی مدارس مرند |

   ضمن عرض تبریك به مناسبت ایام دهه فجر انقلاب اسلامی به استحضار می رساند اداره برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی اداره كل در نظر دارد دوره ی آموزشی (امر به معروف و نهی از منكر با كد 92503732 به مدت 6 ساعت )) را با همكاری امور بانوان اداره كل به شیوه غیر حضوری و از طریق سامانه LTMS  با شرایط و ضوابط ذیل برگزار نماید .

  • كلیه همكاران محترم فرهنگی می توانند جهت ثبت نام در دوره ی آموزشی فوق از روز دو شنبه مورخه 21 بهمن لغایت 3 اسفند ماه به نشانی LTMS.MEDU.IRمراجعه نمایند .

        *زمان آزمون روز دوشنبه مورخه 5/12/92 از ساعت 8 صبح لغایت 20 شب بر روی سامانه ltms خواهد بود       ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه 29 بهمن1392 | 17:53 | نویسنده : قدرت اله محمودلو معاون پرورشی مدارس مرند |

سخن بزرگان 3

 

1. بزرگترین عیب برای دنیا همین بس که بی‌وفاست. (حضرت علی علیه‌السلام)

 

۲. آرزو دارم روزی این حقیقت به واقعیت مبدل شود که همه‌ی انسان‌ها برابرند. (مارتین لوتر‌کینگ)

 به ادامه مطلب برويدادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه 28 بهمن1392 | 19:27 | نویسنده : قدرت اله محمودلو معاون پرورشی مدارس مرند |

(سوالات حماسه حسینی جلد 1)مخصوص دوره های ضمن خدمت فرهنگیان 20ساعته باکد92503092

گروه اول سوالات تهیه قدرت اله محمودلومعاون پرورشی مدارس مرند-آذربایجان شرقی09148277800

1- سخن حماسی سخنی است که:

الف: آهنگ و ریتم حماسی دارد ¡         ب: در رثاء کسی باشد ¡         ج: بویی از غیرت و مردانگی داشته باشدl                 د: هیچکدام¡

  به ادامه مطلب برويدادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه 12 دی1392 | 20:24 | نویسنده : قدرت اله محمودلو معاون پرورشی مدارس مرند |

دوره آموزشی" بررسی مسائل ومشکلات تربیت دینی دانش آموزان "به مدت 12 ساعت با کد 94106208 بصورت غیرحضوری در قسمت ثبت نام  قابل دسترس می باشد .
ضمنا محتوای دوره در سایت www.mahnamehtarbiat .ir  با عنوان دوره آموزشی  (12قسمت گلچین ارمجلات تربیت )در دسترس همکاران می باشد .
زمان ثبت نام تا 30 آبان ماه خواهد بود

 قدرت اله محمودلو معاون پروارشی از مرند آذربایجان شرقی

دانلود کل جزوه  جهت دریافت نمونه سوالات(100سوال) به آدرس m91.ibsblog.irمراجعه نمایید

09148277800دانلودجزوه قسمت 2

قسمت 3

قسمت 6

قسمت 4      قسمت  12    قسمت5    قسمت10     قسمت 7   قسمت11   قسمت            قسمت1    قسمت  9

تهیه :قدرت اله محمودلو معاون پرورشی مدرسه شیخ الاسلام مرند-آذربایجان شرقیادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه 5 دی1392 | 22:51 | نویسنده : قدرت اله محمودلو معاون پرورشی مدارس مرند |

اشاره قرآن به وجود مدارها مدار های خورشید و ماه (جدید)

بحث خداشناسی اگر اتمسفر زمین وجود نداشت چه اتفاقی می افتاد +اشاره قرآن به اتمسفر زمین (جدید)

خاصیت بازگشت دادن برخی از مواد توسط اتمسفر زمین در قرآن (جدید)

انگشت نگاری در قرآن(اعجاز قرآن در اثر انگشتان) (جدید)

جدایی قاره ها در قرآن (جدید)

سبزینه(کلروفیل) در قرآن (جدید)

اشاره قرآن به سیاهچاله ها و مرگ ستاره گان (جدید)

اشاره قرآن به لایه لایه بودن زمین و فرو رفتن لایه اقیانوسی به زیر لایه قاره ای (جدید)

اتمسفر زمین در قرآن (جدید)

اشاره قرآن به بوجود آمدن حیات در آب و آمدن حیات از آب به خشکی (جدید)

اشاره قرآن به تقسیم سلولی (جدید)

اشاره قرآن به جنسیت ملکه زنبور عسل هزار و صد سال قبل از کشف این حقیفت (جدید)

اشاره قرآن به حرکت کره زمین و معلق بودن زمین در فضا (جدید)

اشاره قرآن به عدم وجود اکسیژن در بیرون از زمین. (جدید)

اشاره قرآن به عمل فتوسنتر گیاهان در صبح گاه (جدید)

اشاره قرآن به متراکم شدن کره زمین (جدید)

اشاره قرآن به نقش باد ها در عمل گرد افشانی و لقاح ابرها. (جدید)

اشاره قرآن به وجود DNA (جدید)

اشاره قرآن به وجود کروموزوم x و Y (جدید)

انتخاب طبیعی در قرآن (جدید)

انفجار بزرگ در قرآن (جدید)

حرکت خورشید در قرآن (جدید)

ستون های آفرینش در قرآن (جدید)

سوگند قرآن به فواصل ستارگان (جدید)

سیستم ایمنی بدن انسان در قرآن (جدید)

اشاره قرآن به تشکیل ستار گان از گاز داغ (جدید)

قرآن و مراحل مرگ خورشید و سایر ستاره گان (جدید)

مراحل تشکیل جنین در قرآن (جدید)

مساله نسبیت انیشتین در قرآن (جدید)

نردبان های شنوایی در قرآن (جدید)

پرده های جنینی در قرآن (جدید)
تاريخ : سه شنبه 26 آذر1392 | 6:47 | نویسنده : قدرت اله محمودلو معاون پرورشی مدارس مرند |


مهم ترین و اساسی ترین مورد در قرائت صحیح آموزش تجوید می باشد


آیات حکیمانه قرآن راجع به پنج مطلب می باشد.


4 سوره از قرآن مجید دارای سجده واجب می باشند.


3 سوره از سوره های قرآن مجید با « الحمدالله » شروع می شود.

در 7 سوره از قرآن کریم،اسرار خلقت آدم است.

 

کلمه « اسم » در قرآن 19 بار تکرار شده است.

 

سوره بقره 86 آیه بیشتر از سوره آل عمران دارد.

 به ادامه مطلب برويدادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه 26 آذر1392 | 6:39 | نویسنده : قدرت اله محمودلو معاون پرورشی مدارس مرند |

اطلاعیه آموزشی شماره 23ـ سال 92
برگزاری دوره های غیر حضوری تقویت انس با قرآن كریم با همكاری رادیو قرآن
تحت عنوان: «مرحله سوم خانه قرآن»

به منظور ارتقاء معرفت و بصیرت دینی و تقویت انس با قرآن کریم، 4 عنوان دوره آموزشی کوتاه مدت با همکاری رادیو قرآن به شیوه غیر حضوری (مجازی) برگزار خواهد شد. همکاران محترم با عنایت به ضوابط مندرج زیر می توانند نسبت به ثبت نام در این دوره ها اقدام نمایند:

عناوین و مشخصات دوره های آموزشی

ردیف عنوان دوره کد دوره ساعت فراگیران واجد شرایط
1 بررسی، تحلیل و روش تدریس
قرآن دوره اول ابتدایی
92501813 16 معلمان پایه های اول/دوم/سوم ابتدایی
2 بررسی، تحلیل و روش تدریس
قرآن دوره دوم ابتدایی
92501907 16 معلمان پایه های چهارم/پنجم/ششم ابتدایی
3 بررسی، تحلیل و روش تدریس
قرآن دوره اول متوسطه
92501405 16 دبیران قرآن، دینی و عربی
دوره اول متوسطه
4 بررسی، تحلیل و روش تدریس
قرآن دوره دوم متوسطه
92502501 16 دبیران قرآن، دینی و عربی
دوره دوم متوسطه
 
 

جدول زمان پخش آموزش از رادیو قرآن

ردیف محتوای تدریس روزهای پخش ساعت پخش آموزش آدرس پخش
شروع خاتمه
1 کلاس اول ابتدایی شنبه 30/19 20 رادیو قرآن:
 
امواج FMردیف 100 مگاهرتز
و AMردیف 585 کیلوهرتز
2 کلاس دوم ابتدایی شنبه
3 کلاس سوم ابتدایی یکشنبه
4 کلاس چهارم ابتدایی یکشنبه
5 کلاس پنجم ابتدایی دوشنبه
6 کلاس ششم ابتدایی دوشنبه
7 کلاس هفتم (دوره اول متوسطه) سه شنبه
8 کلاس سوم راهنمایی سه شنبه
9 کلاس اول دبیرستان چهارشنبه
10 کلاس دوم دبیرستان چهارشنبه
11 کلاس سوم دبیرستان چهارشنبه
 


سایر شرایط:
1 ـ زمان و محل ثبت نام:
همزمان با آغاز دهه مبارک فجر، از روز 12 بهمن سال 92 تا پایان اسفند سال جاری با مراجعه به سامانه LTMS

2 ـ زمان برگزاری و شیوه آزمون:

20 فروردین سال 93 لغایت 12 اردیبهشت 93 به شیوه مجازی و غیر حضوری از طریق سامانه LTMS  

3 ـ آدرس محتوای برنامه های پخش شده به صورت صوتی، متنی و فایل PDF:

برای دریافت فایل ها کلیک کنید:

www.radioguran.irتاريخ : یکشنبه 17 آذر1392 | 18:22 | نویسنده : قدرت اله محمودلو معاون پرورشی مدارس مرند |

20 توصيه بهداشتي براي دانش آموزان

  20 توصيه بهداشتي براي دانش آموزان

.


1-
قوانین مدرسه را بشناسند و به آن احترام بگذارند.

2- وسایل شخصی مانند لیوان و دستمال را هر روز به همراه خود به مدرسه ببرند.

3- برای نوشیدن آب در مدرسه از لیوان خود استفاده کنند.

4- برای بهداشت فردی خود اهمیت قائل شوند و حداقل دو باردر هفته حمام کنند، موهای خود را مرتب نگه دارند، جوراب های خود را مرتب بشویند و با ظاهری آراسته به مدرسه بروند.

5- به تغذیه خود در مدرسه اهمیت بدهند و از مصرف مواد خوراکی کم ارزش مانند پفک خود داری کنند و برای میان وعده از لقمه های خانگی،خشکبار ومغزهايي مانند گردو،بادام،فندق وپسته وميوه هاي خشک مانند انجير،کشمش وبرگه هاي هلو زردآلو و یا میوه های پوست کندنی که خوراکي هاي سالم ومفيدي هستند استفاده کنند.

6- اگر مواد خوراکی میان وعده را از بوفه مدرسه (پایگاه تغذیه سالم) تهیه می کنند، مواد خوراکی را بخرند که دارای بسته بندی، مهر استاندارد و نشانی محل کارخانه باشد.

7- از فروشندگان دوره گرد اطراف مدرسه خوراکی نخرند.

8- صبح ها قبل از رفتن به مدرسه، حتما صبحانه بخورند تا برای فراگیری درس ها انرژی داشته باشند.

9- مسیر خانه تا مدرسه را یاد بگیرند و برای رفت و آمد از مسیرهای مستقیم استفاده کنند.

10- در مسیر خانه به مدرسه و بالعکس، از صحبت کردن با افراد ناشناس و سوار شدن به خودرو غریبه ها و مشکوک خودداری کنند.

11- در هنگام عبور از عرض خیابان، از مکان های خط کشی شده یا پل عابر پیاده استفاده کنند.

12 - در هنگام استفاده از سرویس های بهداشتی مدرسه نکات بهداشتی را رعایت کرده و پس از استفاده دست های خود را با آب و صابون بشویند.

13- مدرسه را خانه دوم خود بدانند و آشغال خود را در سطل زباله بیندازد.

14- خواب و استراحت کافی داشته باشند، شب ها زود و به موقع بخوابند تا بتوانند صبح ها به موقع از خواب بیدار شوند و با نشاط باشند.

15- برنامه روزانه خود را طوری تنظیم کنند که بتوانند حرکات ورزشی انجام دهند.

16- به منظور حفظ سلامت پاها از کفش مناسب سن و فصل استفاده کنند.

17- اصول درست نشستن و درست ایستادن را رعایت کنند تا از بروز بد شکلی های اندام در آینده جلوگیری شود.

18- اگر برای حمل کتاب های درسی از کوله استفاده می کنند، برای جلوگیری از صدمه به ستون فقرات، از کوله هایی که در دو طرف بند دارند، استفاده کنند و وزن کوله را از 10 درصد وزن بدنشان سنگین تر نکنند.

19- در برنامه های بهداشتی مشارکتی شرکت کنند و با گروه های بهداشتی در مدرسه مانند بهداشت یاران همکاری نمایند.

20- در صورت بروز هر گونه آسیب و صدمه در مدرسه به مربی بهداشت یا مسوولان مدرسه مراجعه کنند.تاريخ : چهارشنبه 15 آبان1392 | 8:2 | نویسنده : قدرت اله محمودلو معاون پرورشی مدارس مرند |
v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:*;}

1-ساماندهي محتوا و آموزش حوزه كار وفن آوري در پايه هاي اول تا سوم دوره ابتدايي چگونه خواهد بود؟

در قالب پروژه و بر اساس نيازها

در قالب پروژه و براساس استعدادها و علايق

به ادامه مطلب برويدادامه مطلب
تاريخ : جمعه 10 آبان1392 | 20:11 | نویسنده : قدرت اله محمودلو معاون پرورشی مدارس مرند |
جهت دريافت سوالات به لينك زير برويد

http://m91.ibsblog.ir/

100سوال با بعضي از جوابهاتاريخ : یکشنبه 5 آبان1392 | 20:47 | نویسنده : قدرت اله محمودلو معاون پرورشی مدارس مرند |

برنامه ثبت نام و آزمون دوره غیر حضوری و مجازی « آموزش و پرورش در برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران »
كد 91303811 به مدت 6 ساعت
ویژه همكاران محترم فرهنگی استان آذربایجان شرقی ـ  سال

1392

دانلود جزوه ومنبع آزمون


گروه منطقه/ناحیه آخرین مهلت ثبت نام زمان برگزاری آزمون
روز تاریخ روز تاریخ ساعت
شروع خاتمه
1 ناحیه 1 ـ ورزقان ـ بناب ـ هشترود چهارشنبه 1/8/92 شنبه 4/8/92 20 21
2 اداره كل جمعه 3/8/92 دوشنبه 6/8/92
3 اهر ـ شبستر ـ جلفا ـ چاراویماق ـ ایلخچی سه شنبه 7/8/92 جمعه 10/8/92
4 ناحیه 2 ـ خداآفرین ـ ملكان ـ كندوان چهارشنبه 8/8/92 شنبه 11/8/92
5 مراغه ـ بستان آباد ـ هریس ـ كلیبر ـ خسروشاه سه شنبه 14/8/92 جمعه 17/8/92
6 ناحیه 3 ـ هوراند ـ سراب ـ تیكمه داش چهارشنبه 15/8/92 شنبه 18/8/92
7 مرند ـ اسكو ـ خواجه ـ كاغذكنان ـ تسوج سه شنبه 28/8/92 جمعه 1/9/92
8 ناحیه 4 ـ خاروانا ـ تركمانچای ـ نظركهریز چهارشنبه 29/8/92 شنبه 2/9/92
9 ناحیه 5 ـ مهربان ـ عجب شیر ـ عشایر سه شنبه 5/9/92 جمعه 8/9/92
10 میانه ـ آذرشهر ـ صوفیان ـ گوگان چهارشنبه 6/9/92 شنبه 9/9/92
 

 

ملاحظات اجرایی:

1 ـ همكاران محترم هریك از مناطق و نواحی فقط در زمان تعیین شده مجاز به ثبت نام در سامانه و شركت در آزمون مربوطه خواهند بود. (آزمون مطابق زمانبندی در سامانه ltms  فعال خواهد شد)

2 ـ عواقب ناشی از عدم توجه به زمان ثبت نام و آزمون بر عهده فراگیران خواهد بود.

3 ـ برای دریافت منبع آزمون غیر حضوری دوره مذكور بر روی آدرس زیر كلیك كنید:

www.medu.ir  


4 ـ همكارانی كه دوره مورد نظر را طی سالهای گذشته گذرانده اند نمی توانند در این دوره شركت نمایند.


جهت دريافت نمونه سوالات به ادامه مطلب بويد 120سوال آنلاين
ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه 23 مهر1392 | 11:44 | نویسنده : قدرت اله محمودلو معاون پرورشی مدارس مرند |
  • آپلود عکس
  • گوگل رنک