با سلام و احترام،
نظر به ضرورت نیاز و دسترسی به آمار و اطلاعات و مشخصات فراگیران واجد شرایط شركت در دوره های پایه هفتم و هشتم دوره اول متوسطه و همچنین افراد انتقال یافته از دوره دوم متوسطه به دوره اول متوسطه به منظور تدوین برنامه آموزشی، بدین وسیله به اطلاع همكاران گرامی واجد شرایط در سطح مناطف و نواحی استان می رساند:
دوره های مذكور به تفكیك رشته های تدریس به شرح ذیل در سامانه LTMS تا تاریخ 2/9/94 برای ثبت نام فعال می باشد. لذا همكاران با مراجعه به كارتابل خود می توانند تا موعد مقرر نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

جدول عناوین دوره های آموزشی كتب تازه تالیف پایه هفتم دوره اول متوسطه

ردیف

عنوان دوره

كد دوره

ساعت

1

بررسی، تحلیل و روش تدریس ریاضی اول متوسطه اول و بازآموزی مبانی علمی آن

91101616

24

2

بررسی، تحلیل و روش تدریس علوم تجربی اول متوسطه اول و بازآموزی مبانی علمی آن

91203608

18

3

بررسی، تحلیل و روش تدریس معارف اسلامی اول متوسطه اول و بازآموزی مبانی علمی آن

92502201

12

4

بررسی، تحلیل و روش تدریس قرآن اول متوسطه اول و بازآموزی مبانی علمی آن

92502101

12

5

بررسی، تحلیل و روش تدریس زبان عربی اول متوسطه اول و بازآموزی مبانی علمی آن

91002608

24

6

بررسی، تحلیل و روش تدریس زبان و ادبیات فارسی اول متوسطه اول و بازآموزی مبانی علمی آن

91002502

12

7

بررسی، تحلیل و روش تدریس زبان انگلیسی اول متوسطه اول و بازآموزی مبانی علمی آن

91003004

30

8

بررسی، تحلیل و روش تدریس تفكر و سبك زندگی اول متوسطه اول و بازآموزی مبانی علمی آن

91303809

24

9

بررسی، تحلیل و روش تدریس مطالعات اجتماعی اول متوسطه اول و بازآموزی مبانی علمی آن

91303810

24

10

بررسی، تحلیل و روش تدریس كار و فناوری اول متوسطه اول و بازآموزی مبانی علمی آن

93001302

32

11

بررسی، تحلیل و روش تدریس فرهنگ و هنر اول متوسطه اول و بازآموزی مبانی علمی آن

91601371

24

12

بررسی، تحلیل و روش تدریس تربیت بدنی اول متوسطه اول و بازآموزی مبانی علمی آن

92305727

18

جدول عناوین دوره های آموزشی كتب تازه تالیف پایه هشتم دوره اول متوسطه

ردیف

عنوان دوره

كد دوره

ساعت

1

بررسی، تحلیل و روش تدریس ریاضی دوم متوسطه اول (پایه هشتم) و بازآموزی مبانی علمی آن

91101405

30

2

بررسی، تحلیل و روش تدریس علوم تجربی دوم متوسطه اول (پایه هشتم) و بازآموزی مبانی علمی آن

91201205

24

3

بررسی، تحلیل و روش تدریس دینی و قرآن دوم متوسطه اول (پایه هشتم) و بازآموزی مبانی علمی آن

92502503

18

4

بررسی، تحلیل و روش تدریس زبان عربی دوم متوسطه اول (پایه هشتم) و بازآموزی مبانی علمی آن

91001507

30

5

بررسی، تحلیل و روش تدریس زبان و ادبیات فارسی دوم متوسطه اول (پایه هشتم) و بازآموزی مبانی علمی آن

91001205

24

6

بررسی، تحلیل و روش تدریس زبان انگلیسی دوم متوسطه اول (پایه هشتم) و بازآموزی مبانی علمی آن

91001707

30

7

بررسی، تحلیل و روش تدریس تفكر و سبك زندگی دوم متوسطه اول (پایه هشتم) و بازآموزی مبانی علمی آن

91303834

24

8

بررسی، تحلیل و روش تدریس مطالعات اجتماعی دوم متوسطه اول (پایه هشتم) و بازآموزی مبانی علمی آن

91303832

24

9

بررسی، تحلیل و روش تدریس كار و فناوری دوم متوسطه اول (پایه هشتم) و بازآموزی مبانی علمی آن

93001306

30

10

بررسی، تحلیل و روش تدریس فرهنگ و هنر دوم متوسطه اول (پایه هشتم) و بازآموزی مبانی علمی آن

91601372

24

11

بررسی، تحلیل و روش تدریس تربیت بدنی دوم متوسطه اول (پایه هشتم) و بازآموزی مبانی علمی آن

92305733

12

 
 

علیرضا صیادی
رئیس اداره برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی استانتاريخ : دوشنبه ۲ آذر۱۳۹۴ | 22:9 | نویسنده : قدرت اله محمودلو معاون پرورشی مدارس مرند |

 تابلوی اعلانات > تابلوی اعلانات


با سلام و احترام،
پیرو نامه شماره 604/42783/1800 ـ 22/7/94 و اطلاعیه شماره 22 مورخ 4/8/94 سامانه LTMS بدین وسیله منابع مطالعاتی آزمون غیر حضوری دوره مهارت های عمومی آموزش در دوره ابتدایی ویژه آموزگاران با سابقه 6 سال و كمتر منتشر شده در سایت دفتر آموزش دبستانی معاونت محترم آموزش ابتدایی وزارت،صرفا به منظور آشنایی فراگیران با برخی از منابع مرتبط كه حاوی سرفصل های ارائه شده در دوره مذكور است ،به شرح ذیل پیشنهاد می گردد:

1-روش ها و فنون تدریس

الف :مهارتهای آموزشی و پرورشی( روشها و فنون تدریس )، پدیدآورنده : حسن شعبانی ، نشر: سازمان مطالعه و تدوین كتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت)،1391
ب :كلیات روش ها و فنون تدریس، امان الله صفوی ، 1393
ج-روانشناسی پرورشی نوین،دكتر علی اكبرسیف ،نشر دوران،1394(فصول 17،18،19)

2- سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

الف -اندازه گیری ، سنجش و ارزشیابی آموزشی، پدیدآورنده : علی اكبر سیف ، 1394 
ب: سنجش و اندازه گیری در علوم تربیتی و روانشناسی ، حسین لطف آبادی ، نشر: سازمان مطالعه و تدوین كتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت)،1392(فصل سوم)

3- فناوری های نوین آموزشی

الف-كاربرد فناوریهای جدید در آموزش، پدیدآورنده: شهناز ذوفن ، نشر: سازمان مطالعه و تدوین كتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت)،1393
ب: مبانی طراحی آموزشی ،دكتر داریوش نوروزی و دكتر سید عباس رضوی ،انتشارات سمت ،1393(فصل 1،4،5)

4-اصول و فنون مشاوره و راهنمایی

الف-مبانی راهنمایی و مشاوره ، پدیدآورنده : شكوه نوابی نژاد ، عبدالله شفیع آبادی و دیگران، نشر: سازمان مطالعه و تدوین كتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت)،1393
ب: مبانی و اصول راهنمایی و مشاوره ، سید احمد احمدی ، نشر: سازمان مطالعه و تدوین كتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت)،1393

5-روانشناسی رشد دوره كودكی

الف-روانشناسی رشد (1) ، پدیدآورنده: سوسن سیف ،پروین كدیور و دیگران، نشر: سازمان مطالعه و تدوین كتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت)،1393
ب: روانشناسی رشد، علی اكبر شعاری نژاد ، 1392

 

علیرضا صیادی
رئیس اداره برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی استانتاريخ : دوشنبه ۲ آذر۱۳۹۴ | 22:7 | نویسنده : قدرت اله محمودلو معاون پرورشی مدارس مرند |
تاريخ : دوشنبه ۲ آذر۱۳۹۴ | 22:5 | نویسنده : قدرت اله محمودلو معاون پرورشی مدارس مرند |

رازهایی برای داشتن حافظه فعال

 

 شاید شما نیز از آن دسته از افراد باشید که با اینکه بار یک متن را مرور می کنید اما باز در حفظ کردن و به خاطر سپردن آن ، مشکل دارید. علت این مسئله آن است که حافظه ی شما هنوز فعال نشده است و شما فقط از حافظه ی کوتاه مدت استفاده می کنید. حافظه ی فعال واژه ای است که به تازگی در رابطه با آن بحث های زیادی صورت گرفته.

حافظه:

به قابلیت مغز در اندوزش، نگه داری و یادآوری اطلاعات اطلاق میگردد.

به ادامه مطلب برویدادامه مطلب
تاريخ : جمعه ۱۶ مرداد۱۳۹۴ | 10:55 | نویسنده : قدرت اله محمودلو معاون پرورشی مدارس مرند |
ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات همكاران محترم ، به اطلاع می رساند : این مركز با توجه به محدودیت پهنای باند اینترنتی و پاسخگو نبودن سرور موجود ، در حال تهیه ی سرور مناسب می باشد لذا ضمن تشكر از همكارانی كه امكان مشاركت در نیاز سنجی داشته اند مستدعی است . روسای محترم گروه برنامه ریزی آموزش منابع انسانی ادارات كل استان ها ، با توجه به اطلاعات جمع آوری شده و نعمیم آن برای كلیه ی همكاران نسبت به انجام مرحله دوم نیاز سنجی ( تایید كارشناسان ضمن خدمت مناطق ) اقدام نمایند . به همین جهت نیازی به الزام همكاران برای مشاركت در نیاز سنجی نمی باشد .تاريخ : شنبه ۳ مرداد۱۳۹۴ | 7:54 | نویسنده : قدرت اله محمودلو معاون پرورشی مدارس مرند |
به : کلیه مدارس موضوع : ثبت نام برای برگزاری دوره مدیریت بحران باسلام واحترام پیرو هماهنگی های بعمل آمده با کارشناسی محترم حراست دوره آموزشی "مدیریت بحران در آموزش وپرورش" باکد 91402063 بمدت 24 ساعت برگزارمی گردد.علاقمندانی که دارای شرایط ذیل باشند می توانندبادر دست داشتن کپی ابلاغ مدیریت تا مورخه 8/5/94 به آموزش نیروی انسانی مراجعه نمایند. شرایط فراگیران : 1- مدیران مجتمع های شهری و مدیران مدارس تابع 2- مدیران مجتمع های روستایی 3- مدیران مستقل شهری زمان ومکان دوره متعاقباً اعلام خواهدشد. ** فقط برای همکاران ثبت نام کننده گواهی پایان دوره صادر خواهد شد.تاريخ : سه شنبه ۳۰ تیر۱۳۹۴ | 14:37 | نویسنده : قدرت اله محمودلو معاون پرورشی مدارس مرند |
حضرت علی علیه السلام معیار حقیقت را چه می دانستند؟

الف) اشخاص صالح

ب) متقین

ج) خود حقیقت

د) هر سه مورد.  سوالات درادامه مطلبادامه مطلب
تاريخ : جمعه ۱۹ تیر۱۳۹۴ | 13:7 | نویسنده : قدرت اله محمودلو معاون پرورشی مدارس مرند |تاريخ : جمعه ۱۹ تیر۱۳۹۴ | 12:58 | نویسنده : قدرت اله محمودلو معاون پرورشی مدارس مرند |
به علت قطع 4ماهه سایت بلاگفا از گذاشتن نمونه سوالات ومطالب علمی معذور بودیمتاريخ : جمعه ۱۹ تیر۱۳۹۴ | 12:53 | نویسنده : قدرت اله محمودلو معاون پرورشی مدارس مرند |

   ضمن عرض تبریك به مناسبت ایام دهه فجر انقلاب اسلامی به استحضار می رساند اداره برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی اداره كل در نظر دارد دوره ی آموزشی (امر به معروف و نهی از منكر با كد 92503732 به مدت 6 ساعت )) را با همكاری امور بانوان اداره كل به شیوه غیر حضوری و از طریق سامانه LTMS  با شرایط و ضوابط ذیل برگزار نماید .

  • كلیه همكاران محترم فرهنگی می توانند جهت ثبت نام در دوره ی آموزشی فوق از روز دو شنبه مورخه 21 بهمن لغایت 3 اسفند ماه به نشانی LTMS.MEDU.IRمراجعه نمایند .

  • محتوای دوره ی آموزشی فوق با عنوان ((امر به معروف و نهی از منكر )) در سایت آموزش و پرورش به نشانی www.wa.medu.ir استان آذربایجان غربی قسمت معاونت پژوهش و برنامه ریزی اداره كل دوره های ضمن خدمت به صورت فایل زیپ قابل دسترسی می باشد .

  • دانلود جزوه امربه معروف ونهی ازمنکر

        *زمان آزمون روز دوشنبه مورخه 5/12/92 از ساعت 8 صبح لغایت 20 شب بر روی سامانه ltms خواهد بود       تاريخ : سه شنبه ۲۹ بهمن۱۳۹۲ | 17:53 | نویسنده : قدرت اله محمودلو معاون پرورشی مدارس مرند |

سخن بزرگان 3

 

1. بزرگترین عیب برای دنیا همین بس که بی‌وفاست. (حضرت علی علیه‌السلام)

 

۲. آرزو دارم روزی این حقیقت به واقعیت مبدل شود که همه‌ی انسان‌ها برابرند. (مارتین لوتر‌کینگ)

 

3. بهتر است روی پای خود بمیری تا روی زانو‌هایت زندگی کنی. (رودی)

 

۴. بر روی زمین چیزی بزرگتر از انسان نیست و در انسان چیزی بزرگتر از فکر او. (همیلتون)

 

۵. عمر آنقدر کوتاه است که نمی‌ارزد آدم حقیر و کوچک بماند. (دیزرائیلی)

 

۶. چیزی ساده تر از بزرگی نیست آری ساده بودن همانا بزرگ بودن است. (امرسون)

 

۷. به نتیجه رسیدن امور مهم، اغلب به انجام یافتن یا نیافتن امری به ظاهر کوچک بستگی دارد. (چاردینی)

 

۸. آنکه خود را به امور کوچک سرگرم می‌کند چه بسا که توانایی کارهای بزرگ را ندارد. (لاروشفوکو)

 

۹. اگر طالب زندگی سالم و بالندگی می باشیم باید به حقیقت عشق بورزیم. (اسکات پک)

 

۱۰. زندگی بسیار مسحور کننده است فقط باید با عینک مناسبی به آن نگریست. (دوما)

 

۱۱. دوست داشتن انسان‌ها به معنای دوست داشتن خود به اندازه ی دیگری است. (اسکات پک)

 

۱۲. عشق یعنی اراده به توسعه خود با دیگری در جهت ارتقای رشد دومی. (اسکات پک)

 

۱۳. ما دیگران را فقط تا آن قسمت از جاده که خود پیموده‌ایم می‌توانیم هدایت کنیم. (اسکات پک)

 

۱۴. جهان هر کس به اندازه ی وسعت فکر اوست. (محمد حجازی)

 

۱۵. هنر، کلید فهم زندگی است. (اسکار وایله)

 

۱۶. تغییر دهندگان اثر گذار در جهان کسانی هستند که بر خلاف جریان شنا می‌کنند. (والترنیس)

 

۱۷. اگر زیبایی را آواز سر دهی، حتی در تنهایی بیابان، گوش شنوا خواهی یافت. (خلیل جبران)

 

۱۸. روند رشد، پیچیده و پر زحمت است و در درازای عمر ادامه دارد. (اسکات پک)

 

۱۹. در جستجوی نور باش، نور را می‌یابی. (آرنت)

 

۲۰. برای آنکه کاری امکان‌پذیر گردد دیدگان دیگری لازم است، دیدگانی نو. (یونک)

 

۲۱. شب آنگاه زیباست که نور را باور داشته باشیم. (دوروستان)

 

۲۲. آدمی ساخته‌ی افکار خویش است فردا همان خواهد شد که امروز می‌اندیشیده است. (مترلینگ)

 

۲۳. اگر دریچه های ادراک را شسته بودند، انسان همه‌ چیز را همان گونه که هست می‌دید: بی‌انتها. (بلیک)

 

۲۴. برده یک ارباب دارد اما جاه‌طلب به تعداد افرادی که به او کمک می‌کنند. (بردیر فرانسوی)

 

۲۵. هیچ وقت به گمان اینکه وقت دارید ننشینید زیرا در عمل خواهید دید که همیشه وقت کم و کوتاه است. (فرانکلین)

 

۲۶. نباید از خسته بودن خود شرمنده باشی بلکه فقط باید سعی کنی خسته آور نباشی. (هیلزهام)

 

۲۷. هر قدر به طبیعت نزدیک شوی، زندگانی شایسته تری را پیدا می‌کنی. (نیما یوشیج)

 

۲۸. اگر زمانی دراز به اعماق نگاه کنی آنگاه اعماق هم به درون تو نظر می‌اندازند. (نیچه)

 

۲۹. زیبائی در فرا رفتن از روزمره‌گی‌هاست. (ورنر هفته)

 

۳۰. برای کسی که شگفت‌زده‌ی خود نیست معجزه‌ای وجود ندارد. (اشنباخ)

 

۳۱. تفکر در باب خوشبختی، عشق، آزادی، عدالت، خوبی و بدی، تفکر درباره‌ی پرسش‌هایی است که بنیاد هستی ما را دگرگون می‌کند. (ادگارمون)

 

۳۲. "عقلانیت باز" آن عقلانیتی است که فراموش نمی‌کند که "یکی" در "چند" است و "چند" در "یکی". (ادگارمون)

 

۳۳. آرامش، زن دل‌انگیزی است که در نزدیکی دانایی منزل دارد. (اپیکارموس)

 

۳۴. هیچ چیز در زیر خورشید زیباتر از بودن در زیر خورشید نیست. (باخ‌من)

 

۳۵. تنها آرامش و سکوت سرچشمه‌ی نیروی لایزال است. (داستایوفسکی)

 

36. خداوندا مرا از کسانی قرار دِه که دنیاشان را برای دینشان میفروشند نه دینشان را برای دنیاشان. (دکتر علی شریعتی)

 

۳۷. علت هر شکستی، عمل کردن بدون فکر است. (الکس‌مکنزی)

 

۳۸. من تنها یک چیز می‌دانم و آن اینکه هیچ نمی‌دانم. (سقراط)

 

۳۹. دانستن کافی نیست، باید به دانسته ی خود عمل کنید. (ناپلئون هیل)

 

۴۰. تمام محبتت را به پای دوستت بریز نه تمام اعتمادت را. (حضرت علی علیه‌السلام)

 

۴۱. خداوند، روی خطوط کج و معوج، راست و مستقیم می‌نویسد. (برزیلی)

 

۴۲. تکامل و حرکت، مبنا و پیش فرض کل وجود است. (انگلس)

 

۴۳. کسی که دارای عزمی راسخ است، جهان را مطابق میل خویش عوض می کند. (گوته)

 

۴۴. بهتر است ثروتمند زندگی کنیم تا اینکه ثروتمند بمیریم. (جانسون)

 

۴۵. اگر می‌بینی کسی به روی تو لبخند نمی‌زند علت را در لبان فرو بسته ی خود جستجو کن. (دیل کارنگی)

 

۴۶. شیرینی یکبار پیروزی به تلخی صد بار شکست می‌ارزد. (سقراط)

 

47. قطعاً خاک و کود لازم است تا گل سرخ بروید. اما گل سرخ نه خاک است و نه کود (پونگ)

 

۴۸. ضعیف‌الاراده کسی است که با هر شکستی بینش او نیز عوض شود. (ادگار‌ آلن‌پو)

 

۴9. لحظه ای که به کمال رسیدم و منور شدم، تمام هستی کامل و منور شد. (بودا)

 

۵۰. انسان باید از هر حیث چه ظاهر و چه باطن، زیبا و آراسته باشد. (آنتوان چخوف)

 

۵۱. برای اداره کردن خویش، از سرت استفاده کن و برای اداره کردن دیگران، از قلبت. (دالایی لاما)

 

۵۲. تمام افکار خود را روی کاری که دارید انجام می دهید متمرکز کنید. پرتوهای خورشید تا متمرکز نشوند نمی سوزانند. (گراهام بل)

 

53. اگر جانت در خطر بود بجای پنهان شدن بکوش همگان را از گرفتاری خویش آگاه سازی. (ارد بزرگ)

 

54. اگر در اولین قدم، موفقیت نصیب ما می شد، سعی و عمل دیگر معنی نداشت. (موریس مترلینگ)

 

55. ما ندرتاً دربارۀ آنچه که داریم فکر می کنیم، درحالیکه پیوسته در اندیشۀ چیزهایی هستیم که نداریم. (شوپنهاور)

 

56. آنکه می تواند، انجام می دهد، آنکه نمی تواند انتقاد می کند. (جرج برنارد شاو)

 

57. لحظه ها را گذراندیم که به خوشبختی برسیم؛ غافل از آنکه لحظه ها همان خوشبختی بودند. (دکتر علی شریعتی)

 

58. بیشترین تأثیر افراد خوب زمانى احساس مى شود که از میان ما رفته باشند. (امرسون)

 

59. از دیروز بیاموز. برای امروز زندگی کن و امید به فردا داشته باش. (آلبرت انیشتن)

 

60. پیروزی آن نیست که هرگز زمین نخوری، آنست که بعد از هر زمین خوردنی برخیزی. (مهاتما گاندیتاريخ : دوشنبه ۲۸ بهمن۱۳۹۲ | 19:27 | نویسنده : قدرت اله محمودلو معاون پرورشی مدارس مرند |

(سوالات حماسه حسینی جلد 1)مخصوص دوره های ضمن خدمت فرهنگیان 20ساعته باکد92503092

گروه اول سوالات تهیه قدرت اله محمودلومعاون پرورشی مدارس مرند-آذربایجان شرقی09148277800

1- سخن حماسی سخنی است که:

الف: آهنگ و ریتم حماسی دارد ¡         ب: در رثاء کسی باشد ¡         ج: بویی از غیرت و مردانگی داشته باشدl                 د: هیچکدام¡

2- حماسه ی حسینی چه جنبه ای دارد؟

الف: قومی¡                            ب: ملی¡                                ج: مذهبی¡                             د: انسانیl

3- کتاب تاریخ اندلس از کیست؟

الف: علاءالدین نجاری¡          ب: علی بن حسین اندلسی¡                      ج: مرحوم آیتیl                     د: عطاملک جوینی¡

4- در مقابل اعلام خداوند که فرمود: « انی جاعل فی الارض خلیفه» چه کسانی اعتراض کردند؟

الف: همه ی فرشتگان¡           ب: جبرئیل¡           ج: عزرائیل¡           د: آن دسته از فرشتکان که فقط صفحه ی سیاه بشریت را می دیدندl

5- کدام دستگاه حکومتی متوجه شد که کشته ی حسین از زنده ی او مزاحم تر است؟

الف: بنی عباس¡     ب: بنی امیهl           ج: برمکیان¡           د: همه ی موارد¡

6- این سخن از کیست؟ « پنجاه سال است که من دار خودم را بر دوش می کشم».

الف: مختار ثقفی¡   ب: بوشکور بلخی¡  ج: دعبل خزاییl     د: هیچکدام¡

7- چرا دنیای مسیحی شهادت عیسی (ع) را جشن می گیرد؟

الف: به دلیل یک اعتقاد خرافی¡             ب: چون به خیال خودش استخوانش سبک شده¡

ج: چون معتقد است بار گناهش ریخته است               ¡            د: همه ی مواردl

8 واقعه ی طفلان مسلم بن عقیل:

الف: دوصفحه ی تاریک و روشن دارد¡   ب: فقط یک جنایت استl    ج: روح حماسی دارد                ¡            د: هیچکدام¡

9 امام حسین (ع) در شب عاشورا چه کسانی را ستایش کرده است؟

الف: حضرت زینب (س) ¡         ب: حضرت ابوالفضل (ع)¡                 ج: اصحاب خودشl                            د: همه ی موارد  ¡

10- این سخن از کیست؟ « فانی لا اعلم اصحابا اوفی و لا خیر من اصحابی»

الف: امام حسن (ع) ¡             ب: حضرت علی (ع) ¡            ج: پیامبر اکرم (ص) ¡             د: امام حسین (ع)l

11- امام حسین (ع) در شب عاشورا سخن خود را چگونه آغاز نمودند؟

الف: همه ی شما قهرمان هستید¡              ب: شهادت هنر مردان خداست¡             ج: مرحبا، مرحبا به گروه قهرمانانl           د: خدایا تو شاهدی¡

12- در کدام گزینه به طور کامل مشخصات حماسه ی حسینی ذکر شده است؟

الف: انفجاری ، ناگهانی و قومی است  ¡  ب: در یک شرایط خاص و با هدفی مقدس استl    ج: انفجاری و ملی است ¡       د: همه ی موارد ¡

13- این سخن از کیست؟ « ان الحسین قتل بسیف جده».

الف: یک عالم شیعی¡            ب: ابوبکر بن ابی العربیl         ج: یک حکمران بنی عباسی¡        د: هیچکدام ¡

14- جعل حدیث از کدام دوران آغاز گردید؟

الف: بنی امیهl         ب بنی المصطلق¡                    ج: بنی عباس¡        د: بنی تمیم¡

15- چه کسانی حسین (ع) را در کمال خلوص نیت از رفتن به کربلا نهی می کردند؟

الف: ابن عمرو¡      ب: ابن حنیفه¡        ج: الف و بl         د: هیچکدام¡

16- سومین جهت تقدس نهضت حسینی چیست؟

الف: روشنگری¡    ب: هدف منزه¡       ج: بینش نیرومندl          د: ناگهانی بودن¡

17- بیت «و اذا کانت النفوس کبارا    تعبت فی مرادها الاجسام» از کدام شاعر عرب است؟

الف: متنبّیl             ب: امرورالقیس¡         ج: دعبل¡          د: هیچکدام¡

18- چرا در کلمه ی شهید را هاله ای قدس گرفته است؟

الف: چون شهید روح بزرگ دارد¡         ب: هدف شهید مقدس است¡      ج: در راه حق قدم برداشته است¡        د: همه ی مواردl    

19- قران کریم پیامبر اکرم (ص) را به چه چیزی تشبیه کرده است؟

الف: به صبح هنگامی که نفس می کشد¡                  ب: به عقل و اندیشه¡              ج: به چراغl                 د: به راهنما¡

20- «عبقریه الامام» از کیست؟

الف: جاسم عبدالله¡                                ب: محمود عباس¡                  ج: محمود عقادl                     د: احمد محمود¡

******************                                                                                   پایان آزمون

580سوال باجواب دروبلاگ دیگربنده به آدرس        بروید یا تیک بزنیدwww.m91.ibsblog.irتاريخ : پنجشنبه ۱۲ دی۱۳۹۲ | 20:24 | نویسنده : قدرت اله محمودلو معاون پرورشی مدارس مرند |

دوره آموزشی" بررسی مسائل ومشکلات تربیت دینی دانش آموزان "به مدت 12 ساعت با کد 94106208 بصورت غیرحضوری در قسمت ثبت نام  قابل دسترس می باشد .
ضمنا محتوای دوره در سایت www.mahnamehtarbiat .ir  با عنوان دوره آموزشی  (12قسمت گلچین ارمجلات تربیت )در دسترس همکاران می باشد .
زمان ثبت نام تا 30 آبان ماه خواهد بود

 قدرت اله محمودلو معاون پروارشی از مرند آذربایجان شرقی

دانلود کل جزوه  جهت دریافت نمونه سوالات(100سوال) به آدرس m91.ibsblog.irمراجعه نمایید

09148277800دانلودجزوه قسمت 2

قسمت 3

قسمت 6

قسمت 4      قسمت  12    قسمت5    قسمت10     قسمت 7   قسمت11   قسمت            قسمت1    قسمت  9

تهیه :قدرت اله محمودلو معاون پرورشی مدرسه شیخ الاسلام مرند-آذربایجان شرقیادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه ۵ دی۱۳۹۲ | 22:51 | نویسنده : قدرت اله محمودلو معاون پرورشی مدارس مرند |
 
  لطفا بعد ازنگاه کردن به سایت ،نظرات شخصی خودرا درقسمت نظربدهید(آرشیونظرات) ارائه نمایید  وعکسهای  خود وروستا را  جهت منعکس درسایت به مابفرستید: قدرت اله محمودلو m.ghodrat@ymail.comبقيه تصاوير ومشخصات روستا رادرادامه مطلب مشاهده نماييد

باغهای زیبا ودیدنی یکان علیا ( باغ خودمون)

از راست فرهاد خضرلو- بهرام خضرلو (دهیارفعال روستا)- پرویز نوری از نخبگاناردوی یکروزه دبیرستان عباس نوری یکان علیا  به مقصد نوجه مهر جلفا

جهت مشاهده تصاوير  واطلاعات مربوط به روستاي ديدني يكان عليابرروي لينك زير تيك كنيد

http://m91.ibsblog.ir/post/5/

نظرات درادامه مطلب

برچسب‌ها: امکانات موجود درروستا

تاريخ : دوشنبه ۲ دی۱۳۹۲ | 16:44 | نویسنده : قدرت اله محمودلو معاون پرورشی مدارس مرند |

اشاره قرآن به وجود مدارها مدار های خورشید و ماه (جدید)

بحث خداشناسی اگر اتمسفر زمین وجود نداشت چه اتفاقی می افتاد +اشاره قرآن به اتمسفر زمین (جدید)

خاصیت بازگشت دادن برخی از مواد توسط اتمسفر زمین در قرآن (جدید)

انگشت نگاری در قرآن(اعجاز قرآن در اثر انگشتان) (جدید)

جدایی قاره ها در قرآن (جدید)

سبزینه(کلروفیل) در قرآن (جدید)

اشاره قرآن به سیاهچاله ها و مرگ ستاره گان (جدید)

اشاره قرآن به لایه لایه بودن زمین و فرو رفتن لایه اقیانوسی به زیر لایه قاره ای (جدید)

اتمسفر زمین در قرآن (جدید)

اشاره قرآن به بوجود آمدن حیات در آب و آمدن حیات از آب به خشکی (جدید)

اشاره قرآن به تقسیم سلولی (جدید)

اشاره قرآن به جنسیت ملکه زنبور عسل هزار و صد سال قبل از کشف این حقیفت (جدید)

اشاره قرآن به حرکت کره زمین و معلق بودن زمین در فضا (جدید)

اشاره قرآن به عدم وجود اکسیژن در بیرون از زمین. (جدید)

اشاره قرآن به عمل فتوسنتر گیاهان در صبح گاه (جدید)

اشاره قرآن به متراکم شدن کره زمین (جدید)

اشاره قرآن به نقش باد ها در عمل گرد افشانی و لقاح ابرها. (جدید)

اشاره قرآن به وجود DNA (جدید)

اشاره قرآن به وجود کروموزوم x و Y (جدید)

انتخاب طبیعی در قرآن (جدید)

انفجار بزرگ در قرآن (جدید)

حرکت خورشید در قرآن (جدید)

ستون های آفرینش در قرآن (جدید)

سوگند قرآن به فواصل ستارگان (جدید)

سیستم ایمنی بدن انسان در قرآن (جدید)

اشاره قرآن به تشکیل ستار گان از گاز داغ (جدید)

قرآن و مراحل مرگ خورشید و سایر ستاره گان (جدید)

مراحل تشکیل جنین در قرآن (جدید)

مساله نسبیت انیشتین در قرآن (جدید)

نردبان های شنوایی در قرآن (جدید)

پرده های جنینی در قرآن (جدید)
تاريخ : سه شنبه ۲۶ آذر۱۳۹۲ | 6:47 | نویسنده : قدرت اله محمودلو معاون پرورشی مدارس مرند |مهم ترین و اساسی ترین مورد در قرائت صحیح آموزش تجوید می باشد


آیات حکیمانه قرآن راجع به پنج مطلب می باشد.


4 سوره از قرآن مجید دارای سجده واجب می باشند.


3 سوره از سوره های قرآن مجید با « الحمدالله » شروع می شود.

در 7 سوره از قرآن کریم،اسرار خلقت آدم است.

 

کلمه « اسم » در قرآن 19 بار تکرار شده است.

 

سوره بقره 86 آیه بیشتر از سوره آل عمران دارد.

 

خواندن سوره قدر در حال وضو گرفتن مستحب است.

 

واژه « زقوم » 3 بار در قرآن کریم آمده است.

 

آیه 31 از سوره نور در مورد « توبه » آمده است.

 

تنها ماهی که در قرآن آمده است،« رمضان » است.

 

کلمه « شهر » 12 بار در قرآن کریم،تکرار شده است.

 

آیه 33 از سوره احزاب به آیه « تطهیر » معروف است.

 

در آیه از سوره لقمان امده است که :« زشت ترین صداها صدای خران است»

 

آیات 11تا12 از سوره حجرات به گناهان « مسخره کردن_ عیب جویی_دادن لقبهای زشت به یکدیگر_بدگمانی_غیبت » اشاره نموده است.

 

در آیه 29 از سوره فرقان « خوار کردن انسان توسط شیطان » آمده است.

 

سوره توبه با « بسم الله » آغاز نمی شود.

 

نام « سلیمان (ع) » 17 بار در قرآن ذکر شده است.

 

5 تا از سوره های قران کریم با « قل » شروع می شود.

 

نام « حضرت یوسف(ع) » 37 بار در قرآن آمده است.

 

11 آیه از آیات قرآن کریم سجده مستحبی دارد.

 

« غفور رحیم » 63 بار در قرآن کریم ذکر شده است.

 

سوره بقره اولین سوره سری میادین قرآن است.

 

تعداد کسره های به کار رفته در قرآن کریم برابر است با 39586.

 

سوره صف از سوره های قرآن مجید به « الحواریون،عیسی » معروف است.

 

اولین سوره نازله مربوط به شراب سوره بقره،آیه 219 است.

 

کلمه « اَنَّ » در قرآن کریم 360 بار به کار رفته است.

 

کلمه « بقره » 4 بار در قرآن کریم به کار رفته است.

 

آیه 159 بقره به آیه کتمان معروف است.

 

آیه 180 بقره به آیه وصیت معروف است.

 

طبق فرموده رسول اکرم (ص) بهترین سوره ای که خداوند در کتابش نازل فرموده حمد است.

 

نام یکی از جنگهای صدر اسلام را که در سوره توبه وارد شده است حنین است.

 

آیه 35 از سوره نساء درباره حل اختلافات زن و شوهر است.

 

سوره بقره به « فسطاط القرآن » معروف است.

 

تعداد آیاتی که درباره « تورات » است 1025تا می باشد.

 

آیه 5 از سوره بقره دعایی است.

 

نام « یحیی (ع) » در قرآن 5 بار تکرار شده است.

 

قرآن کتاب هدایت است.

 

نام حضرت « داوود (ع) » در قرآن کریم،16 بار آمده است.

 

تعداد حرف های سوره بقره 25500تا است.

 

سوره حج نام یکی از فروع دین می باشد.

 

آیه 174 سوره بقره درباره حضرت علی (ع) می باشد.

 

332 بار کلمه « قل » در قرآن مجید تکرار شده است.

 

کلمه « امام » به صورت مفرد و جمع،12 بار در قرآن کریم تکرار شده است.

 

در قرآن کریم 58 بار کلمه « قرآن » به کار رفته است.

 

تعداد سوره های مدنی برابر است با 28.

 

4 سوره از سوره های قرآن مجید با « انا » شروع می شود.

 

نام مبارک « زکریا » 7 بار در قرآن تکرار شده است.

 

سوره بقره رکن قرآن است.

 

کلمه « قال » 529 بار در قرآن مجید بکار رفته است.

 

سوره آل عمران دارای 200 آیه می باشد.

 

 بزرگترین کلمه در قرآن کریم در سوره حجر و آیه 22 واقع شده است.

 

سوره یس به « ریحانةُ القرآن » معروف است.

 

سوره تحریم دارای 12 آیه می باشد که برابر با تعداد امامان معصوم ما است.

 

سوره توحید نام یکی از اصول دین می باشد.

 

کلمه « صبر » در قرآن 103 بار در تکرار شده است.

 

سوره حمد از سوره های قرآن به « ام القرآن » معروف است.

 

تعداد کسره هایی که در قرآن مجید به کار رفته است برابر است با 39586تا.

 

سوره های طلاق، تحریم و احراب با « یا ایها النبی » شروع می شوند.

 

اسم « الیاس (ع) » 2 بار در قرآن تکرار شده است.

 

اسامی پیامبران الهی 518 بار در قرآن تکرار شده است.

 

کلمه « عاد » 24 بار در قرآن کریم ذکر شده است.

 

110 آیه از آیات قرآن کریم در مورد « بنی اسرائیل » نازل شده است.

 

کلمه « الارض » 451 بار در قرآن مجید،ذکر شده است.

 

اولین سوره ای که دارای حروف مقطعه است،بقره است.

 

در سوره مبارکه بقره نام جالوت حکمران متکبر بنی اسرائیل آمده است.

 

مهمترین نوع امامت از دیدگاه قرآن،عبارتست از حکومت و قضاوت.

 

ناس و فلق هر دو سوره دعائی هستند.

 

نام « حضرت هود (ع) » 7بار در قرآن کریم ذکر شده است.

 

کلمه « جحیم » 26 بار در قرآن کریم ذکر شده است.

 

کلمه وسط قرآن کریم در سوره کهف واقع شده است.

 

شعار نخستین قرآن کریم « لا اله الا الله » می باشد.

 

سوره نمل از سوره های قرآن مجید دارای دو « بسم الله ... » می باشد.

 

سوره بقره طولانی ترین سوره قرآن و همچنین اولین سوره ای می باشد که در مدینه نازل شده است.

 

نام حضرت « نوح (ع) » 43 بار در قرآن کریم ذکر شده است.

 

سوره فاطر از سوره های قرآن کریم،به « الملائکه » شهرت دارد.

 

تعداد آیات قرآن کریم : 6236

 

هر جزء قرآن به 4 حزب تقسیم می شود.

 

سوره توحید از سوره های قرآن کریم،به شناسنامه خداوند،معروف است.

 

آیه 36 از سوره نمل،از زبان حضرت سلیمان (ع) می باشد.

 

نام 15 سوره از سوره های قرآن کریم،با حرف « میم » شروع می شود.

 

نام 6 سوره از سوره های قرآن کریم به نام پیامبران است.

 

نام مبارک پیامبر (ص)،5 بار در قرآن کریم ذکر شده است.

 

در سوره مجادله،در تمام آیاتش کلمه « الله » آمده است.

 

هنگام نزول سوره انعام هفتاد هزار فرشته آن را همراهی کرده اند.

 

داستان حضرت یوسف (ع)،از ذاستان های مهم و طولانی قرآن کریم می باشد.

 

قرآن کریم می فرماید علم خداوند متعال کامل ترین علم هاست.

 

خداوند در سوره مطفّفین کم فروشان را سرزنش کرده است.

 

داستان قوم عاد در سوره شعرا از سوره های قرآن مجید آمده است.

 

نام 14 سوره از سوره های قرآن مجید با حرف « الف » شروع می شود.

 

لفظ جلاله « الله » در قرآن کریم،2699 بار به کار رفته است.

 

سوره شمس از سوره های قرآن کریم،به « صالح » شهرت دارد.

 

طولانی ترین سوره قرآن بقره نام دارد.

 

سوره الرحمن به « عروس قرآن » مشهور است.

 

لفظ « ابلیس » 11 بار در قرآن آمده است.

 

واژه « شکر » 75 بار در قران آمده است.

 

کوتاه ترین سوره قرآن کوثر نام دارد که در وصف حضرت فاطمه زهرا (س) می باشد.

 

کلمه « انجیل » 12 بار در قرآن آمده است.

 

نام مبارک « اسحاق (ع) » 17 بار در قرآن آمده است.

 

تعداد « نقطه های » بکار رفته در قرآن کریم،برابر است با 1.015.030تا.

 

سوره های نمل، شعرا و قصص به « طواسین » معروف هستند.

 

آیه « قل هو الله احد » بیانگر توحید ذاتی می باشد.

 

کاربرد کلمه « عذاب » در قرآن کریم،264 مرتبه وارد شده است.

 

826 آیه در مورد دین بحث می کند.

 

نام حضرت « یعقوب (ع) » 16 بار در قرآن کریم،ذکر شده است.

 

کلمه « خیانت » 16 بار در قرآن،ذکر شده است.

 

با توجه به سوره واقعه،مردم در روز قیامت به 3 دسته تقسیم می شوند.

 

خدای بزرگ در قرآن کریم نتیجه روی گردانی از دعا را دخول در آتش دانسته است.

 

قرآن ناطق به امامان معصوم می گویند.

 

قرآن کریم،خوردن مال یتیم را به خوردن آش تشبیه کرده است.

 

کلمه « ایوب (ع) » 4 بار در قرآن تکرار شده است.

 

کلمه « رحمن » 57 بار در قرآن کریم،ذکر شده است.

 

405 آیه از آیات قرآن کریم،در مورد « حضرت محمد (ص) » بحث می کند.

 

کلمه « الی » 737 بار در قرآن کریم به کار رفته است.

 

در سوره توحید از سوره های قرآن کریم فقط یک بار کسره به کار رفته است.

 

تلاوت سوره حمد در نماز میت واجب نیست.

 

کاربرد کلمه « هذا » در قرآن کریم 221 مرتبه می باشد.

 

قرآن کریم قمر(ماه) را به « کالعرجون القدیم » تشبیه می کند.

 

آیه « ...و اصطفک علی نساء العالمین » در مورد حضرت مریم (ع) می باشد.

 

کاربرد کلمه « حق » در قرآن کریم 227 بار است.

 

تعداد حرف های سوره بقره،برابر است با 25.500.

 

تعداد فتحه به کار رفته در قرآن مجید برابر است با 93.243.

 

واژه « نفع » و « فساد » هر کدام در قرآن مجید 50 بار ذکر شده است.

 

کلمه های « دنیا » و « آخرت » هر دو در قرآن کریم 115 بار ذکر شده است

منبع : وبلاگ جاده خداادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه ۲۶ آذر۱۳۹۲ | 6:39 | نویسنده : قدرت اله محمودلو معاون پرورشی مدارس مرند |

اطلاعیه آموزشی شماره 23ـ سال 92
برگزاری دوره های غیر حضوری تقویت انس با قرآن كریم با همكاری رادیو قرآن
تحت عنوان: «مرحله سوم خانه قرآن»

به منظور ارتقاء معرفت و بصیرت دینی و تقویت انس با قرآن کریم، 4 عنوان دوره آموزشی کوتاه مدت با همکاری رادیو قرآن به شیوه غیر حضوری (مجازی) برگزار خواهد شد. همکاران محترم با عنایت به ضوابط مندرج زیر می توانند نسبت به ثبت نام در این دوره ها اقدام نمایند:

عناوین و مشخصات دوره های آموزشی

ردیف عنوان دوره کد دوره ساعت فراگیران واجد شرایط
1 بررسی، تحلیل و روش تدریس
قرآن دوره اول ابتدایی
92501813 16 معلمان پایه های اول/دوم/سوم ابتدایی
2 بررسی، تحلیل و روش تدریس
قرآن دوره دوم ابتدایی
92501907 16 معلمان پایه های چهارم/پنجم/ششم ابتدایی
3 بررسی، تحلیل و روش تدریس
قرآن دوره اول متوسطه
92501405 16 دبیران قرآن، دینی و عربی
دوره اول متوسطه
4 بررسی، تحلیل و روش تدریس
قرآن دوره دوم متوسطه
92502501 16 دبیران قرآن، دینی و عربی
دوره دوم متوسطه
 
 

جدول زمان پخش آموزش از رادیو قرآن

ردیف محتوای تدریس روزهای پخش ساعت پخش آموزش آدرس پخش
شروع خاتمه
1 کلاس اول ابتدایی شنبه 30/19 20 رادیو قرآن:
 
امواج FMردیف 100 مگاهرتز
و AMردیف 585 کیلوهرتز
2 کلاس دوم ابتدایی شنبه
3 کلاس سوم ابتدایی یکشنبه
4 کلاس چهارم ابتدایی یکشنبه
5 کلاس پنجم ابتدایی دوشنبه
6 کلاس ششم ابتدایی دوشنبه
7 کلاس هفتم (دوره اول متوسطه) سه شنبه
8 کلاس سوم راهنمایی سه شنبه
9 کلاس اول دبیرستان چهارشنبه
10 کلاس دوم دبیرستان چهارشنبه
11 کلاس سوم دبیرستان چهارشنبه
 


سایر شرایط:
1 ـ زمان و محل ثبت نام:
همزمان با آغاز دهه مبارک فجر، از روز 12 بهمن سال 92 تا پایان اسفند سال جاری با مراجعه به سامانه LTMS

2 ـ زمان برگزاری و شیوه آزمون:

20 فروردین سال 93 لغایت 12 اردیبهشت 93 به شیوه مجازی و غیر حضوری از طریق سامانه LTMS  

3 ـ آدرس محتوای برنامه های پخش شده به صورت صوتی، متنی و فایل PDF:

برای دریافت فایل ها کلیک کنید:

www.radioguran.irتاريخ : یکشنبه ۱۷ آذر۱۳۹۲ | 18:22 | نویسنده : قدرت اله محمودلو معاون پرورشی مدارس مرند |

20 توصيه بهداشتي براي دانش آموزان

  20 توصيه بهداشتي براي دانش آموزان

.


1-
قوانین مدرسه را بشناسند و به آن احترام بگذارند.

2- وسایل شخصی مانند لیوان و دستمال را هر روز به همراه خود به مدرسه ببرند.

3- برای نوشیدن آب در مدرسه از لیوان خود استفاده کنند.

4- برای بهداشت فردی خود اهمیت قائل شوند و حداقل دو باردر هفته حمام کنند، موهای خود را مرتب نگه دارند، جوراب های خود را مرتب بشویند و با ظاهری آراسته به مدرسه بروند.

5- به تغذیه خود در مدرسه اهمیت بدهند و از مصرف مواد خوراکی کم ارزش مانند پفک خود داری کنند و برای میان وعده از لقمه های خانگی،خشکبار ومغزهايي مانند گردو،بادام،فندق وپسته وميوه هاي خشک مانند انجير،کشمش وبرگه هاي هلو زردآلو و یا میوه های پوست کندنی که خوراکي هاي سالم ومفيدي هستند استفاده کنند.

6- اگر مواد خوراکی میان وعده را از بوفه مدرسه (پایگاه تغذیه سالم) تهیه می کنند، مواد خوراکی را بخرند که دارای بسته بندی، مهر استاندارد و نشانی محل کارخانه باشد.

7- از فروشندگان دوره گرد اطراف مدرسه خوراکی نخرند.

8- صبح ها قبل از رفتن به مدرسه، حتما صبحانه بخورند تا برای فراگیری درس ها انرژی داشته باشند.

9- مسیر خانه تا مدرسه را یاد بگیرند و برای رفت و آمد از مسیرهای مستقیم استفاده کنند.

10- در مسیر خانه به مدرسه و بالعکس، از صحبت کردن با افراد ناشناس و سوار شدن به خودرو غریبه ها و مشکوک خودداری کنند.

11- در هنگام عبور از عرض خیابان، از مکان های خط کشی شده یا پل عابر پیاده استفاده کنند.

12 - در هنگام استفاده از سرویس های بهداشتی مدرسه نکات بهداشتی را رعایت کرده و پس از استفاده دست های خود را با آب و صابون بشویند.

13- مدرسه را خانه دوم خود بدانند و آشغال خود را در سطل زباله بیندازد.

14- خواب و استراحت کافی داشته باشند، شب ها زود و به موقع بخوابند تا بتوانند صبح ها به موقع از خواب بیدار شوند و با نشاط باشند.

15- برنامه روزانه خود را طوری تنظیم کنند که بتوانند حرکات ورزشی انجام دهند.

16- به منظور حفظ سلامت پاها از کفش مناسب سن و فصل استفاده کنند.

17- اصول درست نشستن و درست ایستادن را رعایت کنند تا از بروز بد شکلی های اندام در آینده جلوگیری شود.

18- اگر برای حمل کتاب های درسی از کوله استفاده می کنند، برای جلوگیری از صدمه به ستون فقرات، از کوله هایی که در دو طرف بند دارند، استفاده کنند و وزن کوله را از 10 درصد وزن بدنشان سنگین تر نکنند.

19- در برنامه های بهداشتی مشارکتی شرکت کنند و با گروه های بهداشتی در مدرسه مانند بهداشت یاران همکاری نمایند.

20- در صورت بروز هر گونه آسیب و صدمه در مدرسه به مربی بهداشت یا مسوولان مدرسه مراجعه کنند.تاريخ : چهارشنبه ۱۵ آبان۱۳۹۲ | 8:2 | نویسنده : قدرت اله محمودلو معاون پرورشی مدارس مرند |
v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;}

1-ساماندهي محتوا و آموزش حوزه كار وفن آوري در پايه هاي اول تا سوم دوره ابتدايي چگونه خواهد بود؟

در قالب پروژه و بر اساس نيازها

در قالب پروژه و براساس استعدادها و علايق

مهارت هاي مربوط به كار به صورت تلفيقي با ساير حوزه هاي يادگيري ارائه مي شود

در پايه هاي اول تا سوم ابتدايي كار و فن آوري چندان فعال نيست

۲ علاوه بر ساعات موظف آموزش در تمامي پايه ها؛ چند ساعت به فعاليت هاي خارج از كلاس اختصاص مي يابد؟

90  ساعت

50 ساعت

70 ساعت

80 ساعت

۳ كدام گزينه جزو اصول حاكم برانتخاب راهبردهاي ياددهي يادگيري نمي باشد ؟

امكان درك و تفسير پديده ها و وقايع را فراهم مي سازد

انگيزه  دانش آموزان را از طريق كاوشگري تقويت مي كند

فرصت لازم را براي پيوند نظر و عمل فراهم مي كند

به صورت منعطف و مستمر اهداف را منعكس مي كند

۴ سند تحول بنيادين آموزش وپرورش توسط کدام شورا و در چه تاریخی مصوب شده است؟

شوراي عالي آموزش وپرورش آذرماه 1390

شوراي عالي انقلاب فرهنگي  –آذرماه 1390

شوراي عالي آموزش وپرورش آذرماه 1391

شوراي عالي انقلاب فرهنگي  –آذرماه 1391

۵ در الگوي هدف گذاري برنامه درسي ملي چهار عرصه ارتباط دانش آموز كدام است؟

ارتباط دانش آموز با خود ـ خدا ـ خلق ـ اخلاق

ارتباط دانش آموز با  خود ـ خدا ـ خلق ـ خلقت

ارتباط دانش آموز با خدا ـ علم ـ عمل ـ اخلاق

ارتباط دانش آموز با  خود ـ خلق ـ علم ـ عمل

۶ كدام گزينه جزو مباني هستي شناختي برنامه درسي ملي است؟

آفرينش انسان؛ هدفمند و در هماهنگي كامل  با غايت هستي است

جهان طبيعت در حال شدن و دگرگوني و حركت مداوم است

علم انسان مراتب و سطوح مختلف دارد

انسان داراي نيازهاي گسترده و متنوعي است

۷ آموزش مهارت هاي پدافند غيرعامل و آمادگي دفاعي مربوط به قلمرو كدام حوزه تربيت و يادگيري مي باشد؟

مهارت هاي زندگي

كار و فن آوري

مطالعات اجتماعي

آداب و مهارت هاي زندگي و بنيان خانواده

۸ «اهتمام وسعي وكوشش در جهت حل معظلات ومشكلات مسلمانان» مربوط به كدام يك از گزينه هاي زير مي باشد؟

ارزش هاي مربوط به جامعه وكشور

ارزش هاي مربوط به جامعه جهاني

ارزش هاي مربوط به خلقت

ارزش هاي مربوط به امت اسلامي

۹ عبارت زیر نشانگر كدام اصل از اصول ناظر برنامه هاي درسي و تربيتي مي باشد؟:
«برنامه هاي درسي و تربيتي بايد به نيازهاي گوناگون دانش آموزان و جامعه در سطوح محلي - منطقه اي؛ ملي و جهاني در كليه ساحت هاي تعليم و تربيت تاكيد كند»
تقويت هويت ملي

جامعيت

يادگيري مادام العمر

تعادل

۱۰ رعايت تقواي الهي در تمام شئون زندگي فردي و اجتماعي مربوط به كدام گزينه است؟

ايمان

اخلاق

علم

تعقل

۱۱ رويكرد آموزش زبان هاي خارجي چگونه رويكردي است؟

رويكرد ارتباطي فعال

رويكرد اجتماعي فعال            

رويكرد ارتباطي خود باورانه

رويكرد ارتباطي فعال و خود باورانه

۱۲ كدام گزينه مربوط به مباني معرفت شناختي برنامه درسي ملي نمي باشد؟

علم به مثابه كشف فعل خدا؛ ديني است

تحصيل معرفت محدويت زماني ندارد

همه انسان ها از حقوق ذاتي برابر برخوردارند

علم انسان مراتب و سطوح مختلف دارد

۱۳ از نظر مباني انسان شناختي برنامه درسي ملي، موانع اصلي حركت متعالي انسان كدام یک از موارد هستند؟

نفس اماره ـ دنيا طلبي ـ جاه طلبي

جاه طلبي ـ شيطان ـ دنيا طلبي

نفس اماره ـ دنيا طلبي ـ شيطان

شيطان ـ نفس اماره ـ مقام طلبي

۱۴ كدام گزينه حاصل تلاش انسان براي درك واقعيت هاي هستي و كشف فعل خداوند است؟

رياضيات

علوم تجربي

علوم انساني و مطالعات اجتماعي

حكمت و معارف اسلامي

۱۵ يادگيري حاصل تعامل خلاق و هدفمند و فعال ....... با ....... است.

يادگيرنده ياددهنده

معلم دانش آموز

يادگيرنده محيط هاي متنوع يادگيري

ياد دهنده محيط هاي متنوع يادگيري

۱۶- در ميان عناصر پنجگانه الگوي هدف گذاري؛ كدام عنصر جنبه محوري دارد؟

تعقل

ايمان

علم

عمل

۱۷ چرا متربي در جريان تربيت؛ نيازمند مديريتي فعال است؟

زيرا انسان طبيعتي غير فعال دارد

زيرا انسان طبيعتي فعال دارد

زيرا متربي در مقام يك انسان مي باشد

انسان ذاتا نياز به مديريت دارد

۱۸ كدام گزينه جزو مباني روان شناختي برنامه درسي ملي مي باشد؟

مربي جايگاه محوري در تحقق اهداف تربيتي دارد

متربيان در جريان رشد؛ نيازمند راهنمايي و مشاوره اند

تهذيب نفس و تقوا موجب افزايش ظرفيت روحي انسان مي شود

برخورداري از حيا و عفت و آراستگي ظاهري و پوشيدن لباس مناسب

۱۹ آموزش كدام مهارت شايستگي هاي لازم براي خود مديريتي دانش آموزان در اداره امور روزمره زندگي را فراهم مي كند؟

آداب اجتماعي

آداب و مهارت هاي زندگي

كارو فن آوري

اخلاق و تربيت اسلامي

۲۰ در رويكرد

 گرايي توحيدي، دانش آموز:

امانت الهي و داراي كرامت ذاتي است

فطرت الهي در وجود او نهفته است

از اراده و انگيزه برخوردار است

همه موارد
-----------------------------------------------

جهت دريافت بقيه سوالات (120سوال) به وبلاگ ديگر بنده به آدرس http://m91.ibsblog.irمراجعه نموده يا برلينك ذكر شده تيك بزنيد09148277800تاريخ : جمعه ۱۰ آبان۱۳۹۲ | 20:11 | نویسنده : قدرت اله محمودلو معاون پرورشی مدارس مرند |
جهت دريافت سوالات به لينك زير برويد

http://m91.ibsblog.ir/

100سوال با بعضي از جوابهاتاريخ : یکشنبه ۵ آبان۱۳۹۲ | 20:47 | نویسنده : قدرت اله محمودلو معاون پرورشی مدارس مرند |

برنامه ثبت نام و آزمون دوره غیر حضوری و مجازی « آموزش و پرورش در برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران »
كد 91303811 به مدت 6 ساعت
ویژه همكاران محترم فرهنگی استان آذربایجان شرقی ـ  سال

1392

دانلود جزوه ومنبع آزمون


گروه منطقه/ناحیه آخرین مهلت ثبت نام زمان برگزاری آزمون
روز تاریخ روز تاریخ ساعت
شروع خاتمه
1 ناحیه 1 ـ ورزقان ـ بناب ـ هشترود چهارشنبه 1/8/92 شنبه 4/8/92 20 21
2 اداره كل جمعه 3/8/92 دوشنبه 6/8/92
3 اهر ـ شبستر ـ جلفا ـ چاراویماق ـ ایلخچی سه شنبه 7/8/92 جمعه 10/8/92
4 ناحیه 2 ـ خداآفرین ـ ملكان ـ كندوان چهارشنبه 8/8/92 شنبه 11/8/92
5 مراغه ـ بستان آباد ـ هریس ـ كلیبر ـ خسروشاه سه شنبه 14/8/92 جمعه 17/8/92
6 ناحیه 3 ـ هوراند ـ سراب ـ تیكمه داش چهارشنبه 15/8/92 شنبه 18/8/92
7 مرند ـ اسكو ـ خواجه ـ كاغذكنان ـ تسوج سه شنبه 28/8/92 جمعه 1/9/92
8 ناحیه 4 ـ خاروانا ـ تركمانچای ـ نظركهریز چهارشنبه 29/8/92 شنبه 2/9/92
9 ناحیه 5 ـ مهربان ـ عجب شیر ـ عشایر سه شنبه 5/9/92 جمعه 8/9/92
10 میانه ـ آذرشهر ـ صوفیان ـ گوگان چهارشنبه 6/9/92 شنبه 9/9/92
 

 

ملاحظات اجرایی:

1 ـ همكاران محترم هریك از مناطق و نواحی فقط در زمان تعیین شده مجاز به ثبت نام در سامانه و شركت در آزمون مربوطه خواهند بود. (آزمون مطابق زمانبندی در سامانه ltms  فعال خواهد شد)

2 ـ عواقب ناشی از عدم توجه به زمان ثبت نام و آزمون بر عهده فراگیران خواهد بود.

3 ـ برای دریافت منبع آزمون غیر حضوری دوره مذكور بر روی آدرس زیر كلیك كنید:

www.medu.ir  


4 ـ همكارانی كه دوره مورد نظر را طی سالهای گذشته گذرانده اند نمی توانند در این دوره شركت نمایند.


جهت دريافت نمونه سوالات به ادامه مطلب بويد 120سوال آنلاين
ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه ۲۳ مهر۱۳۹۲ | 11:44 | نویسنده : قدرت اله محمودلو معاون پرورشی مدارس مرند |

عنوان / موضوع : پاسخ سئوالات استان ها در ارتباط با صدور گواهينامه نوع دوم


 رييس محترم اداره آموزش نيروي انساني استان .....

با سلام و احترام

   به پيوست پاسخ سوالات مشترك استان ها در خصوص نحوه اجراي فرايند صدور گواهي نامه نوع دوم جهت اطلاع و بهره برداري لازم  ارسال مي گردد.

  بديهي است سئوالات و ابهامات موردي از طريق مكاتبه اداري پاسخ داده خواهد شد.

دانلود سوالات باجوابتاريخ : دوشنبه ۲۲ مهر۱۳۹۲ | 19:28 | نویسنده : قدرت اله محمودلو معاون پرورشی مدارس مرند |
با سلام و احترام 

بدینوسیله به استحضار می رساند : دوره ی آموزشی« قوانین ، مقررات و دستورالعمل های تربیت بدنی»با كد 92305731 به مدت 16 ساعت با همكاری معاونت تربیت بدنی وزارت متبوع  برگزار خواهد شد . دوره ی آموزشی مذكور به شیوه غیر حضوری و از طریق سامانه جامع مدیریت آموزش و یادگیری فرهنگیان LTMSبرگزار می گردد.

  كلیه دبیران وآموزگاران درس تربیت بدنی ، مدیر وكارشناس امور ورزشی و رئیس یا سرپرست مجتمع های ورزشی استان ها  می توانند جهت ثبت نام  در دوره ی آموزشی فوق از روز دوشنبه 25شهریورماه  لغایت شنبه23 مهرماه92به نشانیLTMS.medu.ir مراجعه نمایند.

محتوای دوره آموزشی فوق  با عنوان "قوانین ، مقررات و دستورالعمل های تربیت بدنی"  در سایت www.hrt.medu.irدر دسترس همكاران ارجمند قرار دارد . محتوای مذكور توسط معاونت تربیت بدنی وزارت متبوع گردآوری و تنظیم گردیده  و سوالات آزمون براساس آن طراحی خواهد گردید.

دانلود جزوه آزمونتاريخ : دوشنبه ۲۲ مهر۱۳۹۲ | 19:9 | نویسنده : قدرت اله محمودلو معاون پرورشی مدارس مرند |

قابل توجه كلیه فرهنگیان  محترم استان زنجان

به اطلاع همكاران محترم می رساند محتوای دوره آموزشی خانواده متعالی در اسلام و نقش حجاب در حفظ حریم خانواده به صورت مشترك از كتاب مسئله حجاب شهید مطهری در نظر گرفته شده است و در قسمت محتوای دوره خانواده متعالی جهت استفاده فراگیران قرار داده شده است

دو عنوان دوره آموزشی  به صورت غیر حضوری با عناوین   نقش حجاب در حفظ حریم خانواده بمدت 4 ساعت و خانواده متعالی در اسلام بمدت 6 ساعت در سیستم LTMS  تعبیه گردیده است همكاران  جهت ثبت از تاریخ 92/7/6 لغایت 92/7/20 می توانند از طریق مراجعه به سایت LTMS  اقدام نمایند . ضمنا ً تاریخ آزمون پس از ثبت نام توسط سیستم به شما اعلام خواهد شد .

دانلود كتاب مسئله حجاب


معاونت پژوهش ، برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی اداره كلتاريخ : جمعه ۱۹ مهر۱۳۹۲ | 18:8 | نویسنده : قدرت اله محمودلو معاون پرورشی مدارس مرند |
دیپلم به فوق دیپلم 1200ساعت وفوق دیپلم به لیسانس 1000ساعت ولیسانس به فوق لیسانس 800با شرایط مندرج دردستورالعمل

 دانلود كنيدتاريخ : سه شنبه ۲۶ شهریور۱۳۹۲ | 16:52 | نویسنده : قدرت اله محمودلو معاون پرورشی مدارس مرند |
به ادامه مطلب بريد

با سلام خدمت شما فرهنگی گرامی
دوره عطر انتظار ضمن خدمت محسوب نمی شود و فقط دوره رایحه انتظار 20 ساعت ضمن خدمت می باشد و انچه برای این مقطع به عنوان دوره ضمن خدمت تعریف شده همان دوره رایحه انتظار است. موفق باشیدادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه ۱۳ شهریور۱۳۹۲ | 7:15 | نویسنده : قدرت اله محمودلو معاون پرورشی مدارس مرند |
تاريخ : یکشنبه ۱۳ مرداد۱۳۹۲ | 11:16 | نویسنده : قدرت اله محمودلو معاون پرورشی مدارس مرند |
تاريخ : سه شنبه ۸ مرداد۱۳۹۲ | 17:36 | نویسنده : قدرت اله محمودلو معاون پرورشی مدارس مرند |
تاريخ : سه شنبه ۸ مرداد۱۳۹۲ | 9:41 | نویسنده : قدرت اله محمودلو معاون پرورشی مدارس مرند |پیرو بخشنامه شماره 35/274658/180 مورخ 14/12/90  و ضمن تاكید بر اجرای دقیق مفاد آن ، نحوه برگزاری دوره آموزشی «راهبری هوشمندسازی مدارس (مقدماتی )»  به مدت  44  ساعت ویژه مدیران و معاونین آموزشی   و  40   ساعت  ویژه آموزگاران ، دبیران و هنرآموزان مدارس ، طی بخشنامه شماره 86075   مورخ 31  تیرماه 92  جهت برنامه ریزی و اجرای استان ها اعلام  گردید  .


نكاتی در خصوص اجرای این دوره ها:
1 - ارائه  اصل گواهی نامه های دوره های پیش نیاز؛ شامل دوره های مهارتهای هفتگانه فناوری اطلاعات (باكدهای 26- 92002520) /  آموزش الكترونیك (با كد 91400810) / دوره سیستم مدیریت آموزش lms   (با كد 92003003)/  مدرسه مجازی  (با كد 91401902 )  جهت شركت فراگیران در دوره های هوشمند سازی مدارس   الزامی است .
2 -  ضوابط و ملاحظات
بخشنامه شماره 35/274658/180 مورخ 14/12/90   ، می بایست مورد توجه و رعایت قرار گیرد .
3
محتوای آموزشی دوره های استان  می بایست مورد تائید معاونت آموزش های كوتاه مدت وزارت متبوع قرار گیرد .
 لذا پس از تائید محتوا ( كتاب ، درس افزار ، نرم افزار  و ... )   ، دسترسی استان به كد دوره  و  اجرای دوره  ،   باز خواهد شد . 
4 - چنانچه محتوای آموزشی یا درس افزار  استانی مورد تائید معاونت آموزش های كوتاه مدت وزارت متبوع قرار گرفت ، استان های دیگر نیز می توانند از آن محتوا استفاده نمایند .
5 - محتواهای تائید شده استان ها  از طریق   همین سامانه معرفی و  اطلاع رسانی خواهد شد .
6 -
آزمون دوره  می بایست به صورت حضوری صورت پذیرد .

 
تاريخ : پنجشنبه ۳ مرداد۱۳۹۲ | 10:53 | نویسنده : قدرت اله محمودلو معاون پرورشی مدارس مرند |
  • آپلود عکس
  • گوگل رنک