تاريخ : جمعه ۴ مهر۱۳۹۳ | 10:12 | نویسنده : قدرت اله محمودلو معاون پرورشی مدارس مرند |
1-به هر نسبت که شخصیت حقیرتر است ..........

الف) در دلها هیجان و موج ایجاد می کند

ب) خاطره انگیزتر و عکس العمل سازتر است

ج) سوژه شعر و نقاشی و هنرهای دیگر واقع می شود

د) هیچکدام

2- امتیاز اساسی علی (ع) و سایر مردانی که از پرتو حق روشن بوده اند این است که:

الف) قهرمان تسخیر اندیشه ها هستند

ب) در آنها گرمی و حرارت تؤام با نرمی و لطافت می بینیم

ج) پیروان خویش را آنچنان وارد مرحله تسلیم می کنند که اگر پیر مغان اشارت کند سجاده به می رنگین می نمایند

د) نوعی تعصب در پیروان خود به وجود آورده اند

3-انسان هایی که در صورت مردن مسلمانان بدنش را با زمزمشان می شویند و هندوان آنها را می سوزانند در کدام دسته از افراد ذیل قرار دارند؟

 

الف) مردمی که نه جاذبه دارند و نه دافعه

ب) مردمی که جاذبه دارند اما دافعه ندارند

ج) مردمی که دافعه دارند اما جاذبه نه

د) مردمی که هم جاذبه دارند و هم دافعه

4-کدام عبارت صحیح است ؟

الف) انسانی اجتماعی است که همه را با خود دوست کند

ب) تنها کسی موفق می شود دوستی طبقات مختلف را جلب کند که متظاهر و دروغگو است

ج) اگر انسان مسلکی باشد، قهراً عده ای با او دوست می شوند و عده ای دشمن

د) گزینه ب و ج

5-کدام عبارت صحیح است ؟

الف) حجت منطقی و عاقلانه آن است که خیر و مصلحت جامعه بشریت در آن باشد نه یک فرد و دسته خاصی

ب) این چنین نیست که همه جا حجت جاذبه باشد بلکه گاهی حجت به صورت دافعه ای بزرگ جلوه می کند که جمعیت هایی را علیه انسان متشکل می سازد.

ج) اسلام هم دین جذب و محبت است و هم دین دفع و نقمت

د) همه موارد

6-طبق فرموده امام علی علیه السلام از همه ناتوان تر کیست؟

الف) کسی که دشمنانش فزون باشند

ب) کسی که ناتوان از دوست یافتن باشد

ج) کسی که دوستان را از دست بدهد

د) کسی که دوستان صمیمی ندارد

7-  برای قابل ستایش بودن شخصیت اشخاص :

الف) صرف جاذبه و دافعه داشتن آنها کافی است

ب) قوی بودن جاذبه و دافعه آنها ملاک است

ج) اصل شخصیت مهم است

د) داشتن جاذبه قوی مهم است

8-از جمله شیفتگان حضرت علی (ع) است که پس از شهادت مولی بر سر دار از فضایل و سجایای انسانی اش سخن گفت:

الف) میثم تمار

ب) ابوذر غفاری

ج) ابن سکیت

د) عمار یاسر

9- جاذبه ها:

الف) یک بعدی اند

ب) دو بعدی اند

ج) سه بعدی اند

د) هر سه مورد

10-  از بزرگترین امتیازات شیعه بر سایر مذاهب این است که:

الف) پایه و زیربنای آن بر محبت است

ب) مذهب عشق و شیفتگی است

ج) تاریخ شیعه با نام یک سلسله از شیفتگان و شیدایان و جانبازان سر از پا نشناخته تؤام است

د) هر سه مورد

11-«خود پرستی» به مفهومی که باید از بین برود .........

الف) یک امر وجودی نیست

ب) نفی حب ذات است

ج) مبارزه با محدودیت خود است

د) الف و ج

12-آیا عشق سازنده است؟

الف) از آنجا که عشق انسان را تحت تأثیر شهوات خویش می سازد سازنده نیست.

ب) از آنجا که عشق انسان چگونگی وصال از معشوق را مدنظر دارد سازنده نیست.

ج) از آنجا که انسان گاهی تحت تأثیر عواطف عالی انسانی خود قرار می گیرد و سعادت معشوق را بخواهد عشق سازنده است.

د) عشق هم سازنده است و هم مخرب

13-قرآن نیروی بزرگ در اختیار پیامبر جهت نفوذ در مردم و اداره اجتماع را چه عنوان می کند؟

الف) نرمی دل

ب) طلب آمرزش

ج) مشورت با مردم

د) همه موارد

14-کدام جمله صحیح نیست...

الف) اثر عشق حساسیت هوش و ادراک است

ب) خاصیت توحد عشق، عیوب آنرا از بین می برد

ج) اثرسوء عشق این است که آدمی را غافل می کند

د) اثرسوء عشق این نیست که آدمی را کودن می کند

15-  پیامبر بهترین همنشینان را چه کسی معرفی می کند؟

الف) آن کسی که دیدنش شما را به یاد خدا اندازد

ب) آن کسی که گفتارش بر دانش شما بیفزاید

ج) آن کسی که رفتارش شما را به یاد آخرت و قیامت اندازد

د) همه موارد

16-عشق به پاکان:

الف) وسیله ای است برای اصلاح و تهذیب نفس

ب) هدفی است برای اصلاح و تهذیب نفس

ج) هم وسیله و هم هدف است برای اصلاح نفس

د) بیشتر هدف است تا وسیله برای اصلاح نفس

17-حب علی:

الف) بخاطر جسم پاک و مطهر اوست

ب) بخاطر قهرمان دوستی است

ج) انسانیت است

د) هیچ کدام

18-  مکان تربت مقدس امام علی علیه السلام بدست کدام معصوم اعلان گشت؟

الف) امام باقر(ع)

ب) امام صادق(ع)

ج) امام کاظم(ع)

د) امام سجاد(ع)

 

19-  کدام جمله از نظر روحیات ناکثین، قاسطین و مارقین صحیح است؟

الف- ناکثین پول پرست، قاسطین متقلب و منافق و مارقین عصبیتهای ناروا داشتند

ب- قاسطین پول پرست، ناکثین متقلب و منافق و مارقین عصبیتهای ناروا داشتند

ج) ناکثین پول پرست، مارقین اهل سیاست و قاسطین عصبیتهای ناروا داشتند

د) قاسطین پول پرست، مارقین اهل سیاست و ناکثین عصبیتهای ناروا داشتند

 

20-   کدام گزینه در مورد خوارج ناصحیح است؟

الف) مذهب خوارج تحت عنوان وظیفه امر به معروف و نهی ازمنکر بوجود آمد

ب) سایر مسلمانان را عملا مسلمان نمی دانستند

ج) تا انتها فرقه ای یاغی و سرکش باقی ماندند

د) روحیات مبارزه گری و فداکاری داشتند

21-کدام تکلیف است که شرط تشخیص مصلحت آن بر عهده عموم گذاشته نشده است؟

الف- امر به معروف و نهی از منکر

ب) نماز

ج) روزه

د)حج

22- از خصوصیات خوارج نبوده است:

الف) تعیین خلافت از طریق انتخابات آزاد

ب) منطق خشک و بی روح

ج) تقیه

د) تهور جنون آمیز

23- حضرت علی علیه السلام معیار حقیقت را چه می دانستند؟

الف) اشخاص صالح

ب) متقین

ج) خود حقیقت

د) هر سه مورد

24- نظر امام علی علیه السلام درمورد حکومت چیست؟

الف) مردم احتیاج به حاکم دارند حتی اگر بدکار باشد

ب) در پرتو آن مومن کار خویش را انجام می دهد و کافر از زندگی خویش بهره می برد

ج) غیر از خداوند افرادی می توانند حاکم باشند

د) همه موارد

25- پیامبر(ص) از حاکم شدن چه امری بر امت خود بیمناک بودند؟

الف) فقر اقتصادی

ب) کج اندیشی

ج) منافق دل دانا زبان

د) گزینه ب و ج

بقیه سوالات باپاسخنامه درادامه مطلبادامه مطلب
تاريخ : شنبه ۵ اردیبهشت۱۳۹۴ | 11:9 | نویسنده : قدرت اله محمودلو معاون پرورشی مدارس مرند |
با سلام و احترام، نظر به برگزاری دوره های آموزشی كوتاه مدت ویژه كلیه معلمان، مدیران و كاركنان آموزشی و اداری به مناسبت گرامیداشت هفته معلم و استاد شهید مرتضی مطهری، بدین وسیله موارد زیر جهت اطلاع همكاران محترم فرهنگی استان اعلام می گردد: 1 ـ عناوین دوره های آموزشی: ـ آشنایی با اندیشه ها و افكار شهید مطهری در جاذبه و دافعه حضرت علی (ع) با كد 92503097 به مدت 16 ساعت ـ آشنایی با اندیشه ها و افكار شهید مطهری در خصوص جهانبینی اسلامی (1) انسان و ایمان با كد 92503098 به مدت 8 ساعت 2 ـ منابع آموزشی: ـ كتاب جاذبه و دافعه حضرت علی (ع) استاد شهید مرتضی مطهری ـ كتاب مقدمه ای بر جهانبینی اسلامی (1) انسان و ایمان استاد شهید مرتضی مطهری توجه: فایل PDF و نرم افزار تلفن همراه منابع مذكور از طریق آدرس الكترونیكی به نشانی www.motahari.ir و سایت معاونت پژوهش، برنامه ریزی و نیروی انسانی استان قابل دریافت و مطالعه می باشد. 3 ـ هریك از همكاران می توانند در یك یا هر دو دوره آموزشی شركت نمایند. 4 ـ زمان و مكان و شیوه برگزاری آزمون غیرحضوری دوره های مذكور متعاقباً خدمت همكاران محترم ابلاغ خواهد شد. علیرضا صیادی رئیس اداره برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی استان

دانلود کتاب آزمون درادامه مطلب    رمز برای ادامه مطلب mahmoudlouادامه مطلب
تاريخ : جمعه ۴ اردیبهشت۱۳۹۴ | 15:4 | نویسنده : قدرت اله محمودلو معاون پرورشی مدارس مرند |
آغاز فراخوان طرح رتبه بندی معلمان از فرهنگیان

به گزارش خبرنگار پانا، مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش فرهنگیان سراسر کشور را به ارائه دیدگاه، نظر و پیشنهاد در باره شاخص های طرح رتبه بندی معلمان فراخواند . براساس این گزارش ، فرهنگیان سراسر کشور می توانند تا پایان خرداد ماه از طریق پست الکترونیکی ertebat@medu.ir و یا با شماره تلفن های ارتباطات مردمی این مرکز با شماره تلفن های 82282114-82282113 و 88894105 و یا از طریق بخش های «سخن شما با وزیر» و «ارتباطات مردمی» موجود در پایگاه رسمی اطلاع رسانی این وزارتخانه به آدرس www.medu.ir مطالب و نظرات خود را ارسال و در این فراخوان شرکت نمایند.

فرهنگیان نیوز - تدبیر: خراسان شمالی - مورخ سه‌شنبه 1394/02/01 شماره انتشار 18952 نویسنده: بیابانی یک مسئول: تجهیزات مدارس استان بسیار مستهلک است معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش روز گذشته در بجنورد جزئیات جدیدی از طرح رتبه بندی معلمان را اعلام کرد. «بطحائی» در نشست با معاونان و مسئولان پشتیبانی آموزش و پرورش خراسان شمالی گفت: معلمان در ارتباط با رتبه بندی احساساتی برخورد نکنند زیرا این طرح، شرایط خوبی را برای آن ها فراهم می کند و اجازه بدهند تا پیش نویس طرح نوشته شود و بعد قضاوت کنند، زیرا بسیاری از افرادی که معترض هستند اطلاعات درستی از این طرح ندارند.وی با تأکید بر این که 90 درصد معلمان در این طرح، رتبه اول را دریافت می کنند، گفت: اولین جلسه تدوین پیش نویس رتبه بندی معلمان امروز برگزار خواهد شد.وی گفت: همه معلمانی که حداقل 6 سال سابقه دارند، شامل طرح رتبه‌بندی خواهند شد و حداقل 600 هزار تومان افزایش حقوق خواهند داشت.وی تأکید کرد: برای بالا بردن کیفیت آموزشی، بالا بردن رضایت خاطر معلمان، حذف فضاهای آموزشی اسفناک و تجهیز مدارس چاره ای جز تأمین منابع مالی نیست و این منابع مالی را نیز دولت در اختیار آموزش و پرورش قرار نمی دهد و باید خودمان به فکر تامین آن ها باشیم.وی ادامه داد: سال 54 بودجه آموزش و پرورش 30 درصد درآمد دولت بود ولی این رقم در حال حاضر به 10 درصد رسیده است و برای گفتن چرایی این اتفاق باید مفصلاً صحبت کرد.«بطحائی» با بیان این که باید بپذیریم که دولت نمی تواند به اندازه نیاز آموزش و پرورش پول در اختیارش قرار دهد، گفت: دولت اگر بخواهد 100 هزار تومان ماهانه حق ایاب و ذهاب به فرهنگیان پرداخت کند در سال باید بیش از هزار و 500 میلیارد تومان هزینه کند و این مبلغ، معادل بودجه 3 سال سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است.وی افزود: باید بهره وری در آموزش و پرورش بالا برود که این مهم با کم کردن هزینه های جاری محقق می شود و طی سال 93 این اتفاق افتاد و شیب کاهش هزینه ها در نمودارها قابل مشاهده بود.معاون توسعه و پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش خراسان شمالی هم با بیان این که تجهیزات ادارات آموزش و پرورش و مدارس استان بسیار مستهلک است و گاهی اوقات شرمنده همکاران خود می شویم، گفت: آموزش و پرورش استان در حال حاضر هیچ منبع درآمدی ندارد اگرچه گام هایی برداشته و در بعضی از شهرها واحدهای تجاری دایر کرده است ولی هنوز به بازدهی نرسیده اند. «رحیمی» با اشاره به این که استان فاقد هر گونه امکانات رفاهی برای فرهنگیان است، افزود: در حال حاضر 25 درصد مدارس استان تخریبی است و حاشیه نشینی در مرکز استان بیداد می کند.«رحیمی» خاطرنشان کرد: فقر، بی سوادی، اعتیاد و بازماندگی از تحصیل مشکلاتی است که در حال حاضر استان با آن ها دست و پنجه نرم می کند و می طلبد که نگاه ویژه ای به استان شود.تاريخ : چهارشنبه ۲ اردیبهشت۱۳۹۴ | 20:21 | نویسنده : قدرت اله محمودلو معاون پرورشی مدارس مرند |
با سلام و احترام به اطلاع همكاران محترم می رساند با توجه به دستورالعمل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری در خصوص اجرای گواهی نامه نوع دوم ، در گاه ثبت دوره های درون سازمانی تا پایان اسفند ماه سال 1393 فعال می باشد . لذا موجب امتنان است نسبت به ثبت دوره های ضمن خدمت با كد 8 رقمی از تاریخ 1379/1/1 به بعد كه در كارنامه آموزشی وجود ندارد اقدام فرمایید . بدیهی است مسئولیت عدم ثبت به موقع اطلاعات بر عهده ی ذی نفع می باشد. معاونت آموزش منابع انسانیتاريخ : دوشنبه ۱۸ اسفند۱۳۹۳ | 21:6 | نویسنده : قدرت اله محمودلو معاون پرورشی مدارس مرند |
لایحه رتبه بندی معلمان تا پایان سال تقدیم مجلس می شودلایحه رتبه بندی معلمان تا پایان سال تقدیم مجلس می شود وزیر آموزش و پرورش گفت: لایجه رتبه بندی معلمان تا پایان سال جاری تقدیم مجلس شورای اسلامی می شود. به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش وپرورش به نقل از پانا، علی اصغر فانی در پایان جلسه هیات دولت در نشست خبری، گفت: در جلسه ای که با مسئولان دولت و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی داشتیم مقرر شد لایحه رتبه بندی معلمان تدوین و برای تصویب به مجلس تقدیم شود. وزیر آموزش و پرورش افزود: معاون اول رئیس جمهوری در ابتدای مهر ماه سال جاری و در بازگشایی مدارس اعلام کرد که تا پایان سال 93 لایحه به مجلس تقدیم می شود. وی گفت: با توجه به فضای مجلس شورای اسلامی و علاقه مندی نمایندگان، پیش بینی می کنیم این لایحه به سرعت تصویب و زمینه اجرای آن در دولت فراهم شود. فانی در مورد مطالبات فرهنگیان گفت: در سال 92 که دولت یازدهم مستقر شد وزارت آموزش و پرورش با بیش از چهار هزار میلیارد تومان کسری روبرو بود و به رغم کمک های سازمان مدیریت و برنامه ریزی این کسری ها به سال 93 و بخشی نیز به سال 94 منتقل شد. وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: جلسه ای با رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی تشکیل شد و مطالبات همکاران فرهنگی را در آن جلسه اعلام کردیم و قرارهایی گذاشته شد که در آن راستا بخشی از مطالبات تا کنون پرداخت شده است و امیدواریم تا پایان سال نیز بخش دیگری از مطالبات همکاران را پرداخت کنیم. وی درمورد بسته حمایتی که در وزارت آموزش و پرورش دنبال می شود نیز گفت: این بسته شامل هفت برنامه است که ابلاغ شده است. بعد از اجرای بسته حمایتی بازخوردهای اجرای آن گرفته شد و با اصلاحاتی ، سال آینده ابلاغ خواهد شد. فانی افزود: خرید آموزش که در بودجه 94 به تصویب رسیده، نویدی است که این بسته را بتوانیم ادامه دهیم. وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به این سوال که گفته می شود مدیران آموزش و پرورش به صورت سیاسی منصوب شده اند، گفت: تمام انتصاب ها با استعلام وزارت اطلاعات انجام شده است و به همین دلیل سیاسی شدن آموزش و پرورش را رد می کنم. وی در مورد خدمت رسانی به دانش آموزان شین آبادی نیز اظهارداشت: براساس مصوبه سال جاری دولت، وزارت آموزش و پرورش مسئولیت آموزش، وزارت بهداشت، مسئولیت درمان و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، مسئولیت خدمات بیمه ای دختران دانش آموز شین آبادی را برعهده دارد. فانی تصریح کرد: با حمایت های سخنگوی دولت خدمت رسانی به دانش آموزان شین آبادی ادامه دارد. وی در پاسخ به سوالی در مورد بانک سرمایه که با سرمایه فرهنگیان احداث شده است و مسایلی که پیش روی این بانک وجود دارد، گفت: بانک سرمایه قبل از استقرار دولت یازدهم سپرده هایی پرداخت کرد که ما در حال پیگیری هستیم تا حق بانک گرفته شود. وزیر آموزش و پرورش درمورد آموزش زبان های بومی نیز خاطرنشان کرد: مطالعاتی در این زمینه صورت گرفته و مقرر شده است که بعد از استخراج نتیجه مطالعات تقدیم رئیس جمهوری شود و در مبادی قانونی خود دنبال شود.


تاريخ : پنجشنبه ۱۴ اسفند۱۳۹۳ | 9:30 | نویسنده : قدرت اله محمودلو معاون پرورشی مدارس مرند |
  معاونت توسعه مدیریت وپشتیبانی وزارت آموزش وپرورش در پاسخ به نطق دکتر نقوی (نماینده محترم مردم ورامین) در خصوص بودجه 93توضیح معاونت توسعه مدیریت وپشتیبانی وزارت آموزش وپرورش معاونت توسعه مدیریت وپشتیبانی وزارت آموزش وپرورش توضیحاتی را درخصوص بودجه سال 1393 آموزش وپرورش در پاسخ به نطق دکتر نقوی (نماینده محترم مردم ورامین) ارائه کرد. به گزارش مرکزاطلاع رسانی وروابط عمومی وزارت آموزش وپرورش، متن کامل توضیحات معاونت توسعه مدیریت وپشتیبانی به شرح زیراست اعتبارات کل آموزش و پرورش اعم از بخش هزینه‌ای و تملک دارایی در سال 1393 معادل 204.000 میلیارد ریال بوده است که اگر این بودجه را با بودجه سال قبل مقایسه نماییم، آن‌چنان که جناب آقای دکتر نقوی اشاره کرده‌اند حدود 21 درصد رشد را نشان می‌ دهد. از طرف دیگر ضریب افزایش حقوق و مزایای معلمان همانند سایر کارکنان دولت معادل 20درصد بوده است که از ابتدای سال 1393 در احکام آن‌ها اعمال شده است. پس چگونه است که علی‌رغم رشد حدود 21 درصدی بودجه سال 1393 آموزش و پرورش کماکان با کسری مواجه است؟ وزارت آموزش و پرورش تا اسفندماه سال جاری علی‌رغم همه مساعدت‌های ممکن از سوی سازمان مدیریت و محدودیت‌هایی که خزانه کشور با آن مواجه است، کماکان با 18000 میلیارد ریال کسری روبه‌رو است. این در حالی است که معادل 14000 میلیارد ریال کسری نیز مربوط به سال‌های 1392 و قبل از آن در فهرست مطالبات قرار دارد. پاسخ این سوال (که دلیل این کسری کجاست؟) نه چندان پیچیده است که نیاز به دانش و تخصص بودجه ای داشته باشد و نه آن‌چنان دشوار است که به توضیحات مفصل و جلسات متعدد نیازمند باشد. پاداش بازنشستگان محترم فرهنگی که در سال 1392 به افتخار بازنشستگی نایل آمدند (مطابق قانون مجلس محترم) حدود 8500 میلیارد ریال بوده است که چون این اعتبار در بودجه سال 1392 پیش‌بینی نشده بود (که البته مربوط به دولت دهم می‌باشد) و نباید بازنشسته‌ای که بعد از 30 سال خدمت و برای سر و سامان دادن به زندگی خود به این پاداش نیاز دارد را به سال‌های آینده احاله کرد، الزاماً از محل بودجه سال 1393بدون آن‌که در بودجه سال 1393 پیش‌بینی شده باشد پرداخت شد. از طرف دیگر قانون بودجه سال 1393 با احتساب افزایش ضریب حقوق کارکنان 15 درصد پیش‌بینی شده بود و باالتبع اعتبارات آموزش و پرورش نیز براساس این درصد افزایش پیش‌بینی و از سوی مجلس محترم ابلاغ شد. درحالی که متعاقباً به دلیل توجه بیشتر به معیشت کارکنان دولت، این میزان به 20درصد افزایش یافت. مابه ‌التفاوت این دو عدد یعنی 5 درصد، بارمالی حدود 8000 میلیارد ریال را به اعتبارات مورد نیاز آموزش و پرورش اضافه کرد. براین اساس در همین دو تصمیم فوق حدود 16500 میلیارد ریال علاوه بر بودجه مصوب آموزش و پرورش، برای اجرای آن‌چه که در قوانین مجلس محترم آمده است مورد نیاز بود که در بودجه سال 1393 دیده نشده است. جناب آقای دکتر نقوی که خود همچنان افتخار معلمی و عضویت در جامعه بزرگ فرهنگیان کشور را بر پیشانی دارند،‌ تصدیق می‌فرمایند، در حالی که حدود 99درصد اعتبارات ابلاغی از سوی مجلس محترم صرفاً برای پرداخت‌های بخش پرسنلی و دقیقاً مطابق آن‌چه که در قوانین آمده است به هزینه گرفته می‌شود و دیوان محاسبات کشور به نیابت از نمایندگان محترم مستمراً بر تمامی فرآیند هزینه‌کرد اعتبارات نظارت داشته و چنان‌چه در مورد یا مواردی کمترین تخلف و یا سوءتدبیر ملاحظه نماید به سرعت توضیح خواسته و از آن جلوگیری می‌کند چگونه ممکن است، تمامی مشکلات آموزش و پرورش را «در مدیریت مالی و اقتصادی» آن دانست. تاکیداً قابل ذکر است که اعتبارات پرسنلی (یعنی همان 99درصد بودجه) عیناً مطابق قوانین ابلاغی کشور و همانند سایر دستگاه‌ها وسازمان‌های تابعه قانون خدمات کشوری هزینه می‌شود و اعمال هرگونه سلایق و یا نظرات مدیریتی در آن امکان‌پذیر نیست. و اتفاقاً یکی از دلایل نارضایتی معلمان در مقایسه با کارکنان سایر دستگاه‌ها در همین موضوع به ظاهر ساده نهفته است. یعنی چون اعتبارات پرسنلی آموزش و پرورش در حداقل میزان خود به تصویب مجلس محترم می‌رسد در بسیاری از مواقع علی‌رغم اجازه‌های قانونی برای برخی پرداخت‌های ترمیمی (مثل بندهای 5 و 10 ماده 68 قانون خدمات کشوری) آموزش و پرورش به دلیل نبود اعتبارات لازم امکان پرداخت ندارد در حالی که سایر دستگاه‌هایی که با چنین مشکل ساختاری در بودجه خود مواجه نیستند از این ظرفیت استفاده می‌کنند و پرداخت‌هایی را به کارکنان خود انجام می‌دهند. در توضیح فرمایشات جناب دکتر نقوی و ابهامات ایشان به طور خلاصه می‌توان عرض کرد: 1- وضعیت دریافتی معلمان عزیز و شریف هنگامی بهبود پیدا می‌کند (و به تعبیر جناب آقای دکتر نقوی: جیب معلمان تغییر می‌کند) که نمایندگان محترم مجلس در بودجه ابلاغی برای آموزش و پرورش امکان این تغییر را فراهم نمایند. 2- کسری اعتبارات آموزش و پرورش در غالب موارد به دلیل عدم پیش‌بینی کسری سال‌های قبل در بودجه آموزش و پرورش می‌باشد که حل این معضل صرفاً از سوی مجلس محترم امکان‌پذیر می‌باشد. مثلاً کسری سنوات قبل در ردیفی جداگانه در بودجه سنواتی دیده شود. 3- بخش عمده‌ای از دلایل بروز مشکلات در اعتبارات آموزش و پرورش ناشی از اختلال در ساختار بودجه‌ یعنی سهم بسیار ناچیز اعتبارات غیرپرسنلی است که امکان هرگونه انعطاف در ماموریت اصلی آموزش و پرورش و استفاده از ظرفیت‌های قانونی را سلب می‌کند. 4- این وزارت آمادگی دارد همان‌گونه که تا پیش از این عمل کرده است، در هر زمان و به هر میزان که جناب آقای دکتر نقوی و یا سایر نمایندگان فهیم مردم شریف اعلام نمایند اسناد مالی و هزینه‌ای، برنامه‌های اجرایی و یا در دست اقدام وزارت آموزش و پرورش را به صورت مشروح و مفصل به سمع و نظر این عزیزان برساند تا هرگونه ابهام را بر طرف نماید و به صورت اصولی و اثرگذار مشکلات آموزش و پرورش به ویژه منزلت و معیشت فرهنگیان معزز رسیدگی و حل و فصل شود.


تاريخ : پنجشنبه ۱۴ اسفند۱۳۹۳ | 9:29 | نویسنده : قدرت اله محمودلو معاون پرورشی مدارس مرند |
كارشناس مسئول/كارشناس محترم آموزش نیروی انسانی ناحیه/منطقه : با سلام و احترام ؛‌به استناد نامه شماره مركز برنامه ریزی منابع انسانی وزارتخانه به شماره 180/239328/28 مورخ 93/12/2 به اطلاع می رساند با توجه به اتمام سال در سامانه و هم چنین جمعبندی دوره ها لازم است تمامی دوره ها قبل از ورود به سال 1394 نهایی و بسته شود. در غیر اینصورت دوره ها بصورت هوشمند و خارج از دسترس كارشناسان محترم آموزش نیروی انسانی ناحیه/منطقه توسط وزارتخانه بسته خواهد شد. مراتب جهت اطلاع و اقدام به موقع اطلاع رسانی می گردد. اداره برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی استان 4/ اسفند/93تاريخ : پنجشنبه ۱۴ اسفند۱۳۹۳ | 9:15 | نویسنده : قدرت اله محمودلو معاون پرورشی مدارس مرند |تاريخ : یکشنبه ۳ اسفند۱۳۹۳ | 15:4 | نویسنده : قدرت اله محمودلو معاون پرورشی مدارس مرند |
به : کلیه مدارس ودوایر

موضوع : کنترل اسامی و نمرات در دوره سره پیامبراعظم(ص)

باسلام واحترام باتشکراز همکاران شرکت کننده در آزمون سیره پیامبراعظم(ص) , باتوجه به اتمام ثبت نام اسامی شرکت کنندگان درآزمون باطلاع می رساند کلیه همکاران بامراجعه به کارتابل شخصی خود درسامانه ضمن خدمت , و با انتخاب گزینه دوره های ثبت نام شده (سومین گزینه) عنوان دوره سیره پیامیراعظم را مشاهده نموده وباانتخاب گزینه ورود به کلاس نمره خود رامشاهده نماینددرصورت عدم مشاهده حتماً به مدیرآموزشگاه اطلاع دهند. آخرین فرصت رسیدگی به اعتراضات 30/11/93 می باشد.تاريخ : شنبه ۲۵ بهمن۱۳۹۳ | 10:30 | نویسنده : قدرت اله محمودلو معاون پرورشی مدارس مرند |
تاريخ : پنجشنبه ۲۳ بهمن۱۳۹۳ | 14:44 | نویسنده : قدرت اله محمودلو معاون پرورشی مدارس مرند |

با سلام و احترام، پیرو نامه شماره 604/71809/1800 ـ 5/11/93 به اطلاع می رساند: فرآیند نیازسنجی و ثبت نام دوره های مرتبط با قوانین و مقررات رسیدگی به تخلفات اداری و ارتقاء سلامت اداری تا تاریخ 24/11/93 تمدید گردید. خواهشمند است به كلیه همكاران محترم واجد شرایط ابلاغ فرمایید تا مطابق زمانبندی با مراجعه به كارتابل شخصی خود در سامانه Ltms نسبت به ثبت نام اقدام نمایند. ضمناً، لازم به توضیح است هر یك از دوره هایی كه برای ثبت نام در كارتابل همكاران فعال نمی باشد به منزله آن است كه دوره مورد نظر برای رشته شغلی همكار پیش بینی و تعریف نشده است.

اداره برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی استان آ-شرقیتاريخ : یکشنبه ۱۹ بهمن۱۳۹۳ | 9:44 | نویسنده : قدرت اله محمودلو معاون پرورشی مدارس مرند |

با سلام و احترام - به استناد بخشنامه شماره 200/1/30432 مورخ 1388/3/31 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری ، بدینوسیله 3 عنوان دوره بنام های ؛
1 - آداب و اسرار نماز 
2 - تفسیر برگزیده قران كریم    
3 - حكومت مهدوی و وظایف منتظران
صادره توسط ستاد اقامه نماز قابل تأیید می باشد. لذا كارشناسان محترم پس از رویت اصل گواهینامه و بررسی موضوع عدم گذراندن دوره های مذكور  در شناسنامه آموزشی همكاران  ذینفعدر سامانه LTMS   نسبت به تایید اقدام فرمایند. ضمناً گواهینامه های فوق بعنوان گواهینامه برون سازمانی محسوب شده و در آینده امكان ثبت در سامانه محقق خواهد شد.

                      اداره برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی استان -  27 دی ماه 1393

 


تاريخ : جمعه ۱۷ بهمن۱۳۹۳ | 14:11 | نویسنده : قدرت اله محمودلو معاون پرورشی مدارس مرند |
لینک دانلود8.1

بعدا ز دانلود از حالت فشرده خارج ساخته وریزنمرات راپرینت نمایید

 

آخرین تغییرات موجود در نگارش 8.1(93/11/13)


دانلود نگارش13دانا

  • ·       آخرین تغییرات در جداول دروس و مدارس...

 

  • ·       لازم به ذکر است پس از تکمیل فرم الف- عملکرد تحصیلی و تربیتی دانش آموزان توسط معلم گرامی نتیجه آن در سیستم درج و فرم مربوطه به اطلاعه اولیای محترم می رسد..توجه نمایید نیازی به درج توضیحات معلم و درج هریک از انتظارات به طور  جداگانه در سامانه نیست.

 

  • ·       نکته  :بعد از نصب نگارش حتما بخش بروزآوری پایگاه واقع دربخش تسهیلات را اجرا نماییدوتوجه نمایید یکبار قبل ازبروزآوری پایگاه ویکبار بعداز بروزآوری پایگاه از اطلاعات خود ذخیره سازی بگیریدآخرین تغییرات موجود در نگارش 8(93/11/11)  • ·       آخرین تغییرات در جداول دروس و مدارس...

 

 • ·       بر اساس بخشنامه دفتر آموزش دبستانی فرم جدید تحت عنوان گزارش الف- عملکرد تحصیلی و تربیتی دانش آموزان در بخش مدارک تحصیلی جایگزین فرم گزارش ارزشیابی کیفی توصیفی و فرم گزارش تربیتی شده است.به این منظور در هر نوبت یک برگ گزارش عملکرد تحصیلی و تربیتی توسط معلم مربوطه تکمیل میشود و جهت درج در سامانه و چاپ کارنامه به دفتر مدرسه تحویل میگردد.معاون مربوطه صرفا ستون نتیجه هر درس رادرسیستم مدرسه درج می نماید.لذا نیازی به درج نتیجه هدفها و انتظارات هر درس به صورت جداگانه نمی باشد.

برچسب‌ها: دانلود نگارش 13دانا

تاريخ : سه شنبه ۱۴ بهمن۱۳۹۳ | 19:32 | نویسنده : قدرت اله محمودلو معاون پرورشی مدارس مرند |

دانلود 20سوال 4گزینه ای مخصوص آزمون 8ساعته مدارس09148277800

طراح سوالات :قدرت اله محمودلو

متن کتاب آزمون 68 صفحه ای

نمونه سوالات سیرۀ پیامبر اعظم (ص) قسمت اول                                  بسم الله الرحمن الرحیم

به ادامه مطلب بروید
        ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه ۱۳ بهمن۱۳۹۳ | 19:12 | نویسنده : قدرت اله محمودلو معاون پرورشی مدارس مرند |
سوالات باجواب درادامه مطلب

دانلود سوالاتادامه مطلب
تاريخ : جمعه ۱۰ بهمن۱۳۹۳ | 9:29 | نویسنده : قدرت اله محمودلو معاون پرورشی مدارس مرند |
  با توجه به ضرورت تكمیل اطلاعات مربوط به گواهینامه دوره های آموزشی كوتاه مدت فرهنگیان در سامانه جامع آموزش و یادگیری (ltms) و محاسبه امتیازات مكتسبه ، به منظور برخورداری افراد واجد شرایط از امتیازات گواهینامه نوع دوم و تسهیل انجام این فرایند ، مركز برنامه ریزی در نظر دارد جهت تمهید برگزاری آزمون جامع ، شناسنامه آموزشی كار كنان استان را آماده ،تا پس از انجام پایش و ارزیابی های لازم، نسبت به اجرای سراسری آزمون مزبور ، برنامه ریزی و اقدام نماید . لذا مقتضی است :
 • برنامه ریزی و اطلاع رسانی شایسته به معلمان و كار كنان حوزه مربوطه حداكثر تا 15 اسفند ماه سال جاری در خصوص آماده سازی كلیه گواهینامه های ضمن خدمت صادره از سوی آموزش و پرورش ( درون سازمانی با كد 8 رقمی از سال 79 به بعد ) كه اطلاعات آن دوره ها در سامانه ltmsثبت نشده صورت گیرد .
 • به كلیه همكاران تاكید می شود ثبت دوره ها در ماههای قبلی ملاك نبوده بلكه همكاران دوباره به كار تابل شخصی خود در سامانه مراجعه و بعد از كنترل كلیه دوره ها نسبت به ثبت دوره هایی كه در سامانه نیست و گواهی صادر شده است از منوی ثبت دوره های درون سازمانی  اقدام نمایند . 
 • مهلت ثبت دوره ها در سامانه توسط همكاران  تا 15 اسفند ماه و مهلت تایید اطلاعات  توسط كار شناسان مناطق تا 20فروردین 94 می باشد 0
 • همكاران محترم اداره كل همانند دیگر همكاران نسبت به ثبت دوره ها اقدام وجهت تایید دوره ها به اداره برنامه ریزی مراجعه نمایند .

تاريخ : جمعه ۱۰ بهمن۱۳۹۳ | 9:2 | نویسنده : قدرت اله محمودلو معاون پرورشی مدارس مرند |
کددوره 91702123به مدت 6ساعتادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه ۹ بهمن۱۳۹۳ | 18:31 | نویسنده : قدرت اله محمودلو معاون پرورشی مدارس مرند |
40راه پيشنهادي ايجاد انگيزه دردانش آموزان- تهيه : محمودلو1 - سعي كنيم اولويت تجربه‌هاي دانش‌آموزان براي آنها جالب باشد، احساس موفقيت اوليه اعتماد به نفس آنها را افزايش مي‌دهد. اين موضوع در مسابقات ورزشي نيز مشهود است. 2 - براي موفقيت دانش‌آموزان پاداش در نظر بگيريم. منتظر نباشيم تا افت تحصيلي اتفاق افتد و سپس موفقيت را تحسين كنيم. 3 - با احترام گذاشتن به تفاوت‌هاي فردي دانش‌آموزان، هرگز آنها را با يكديگر مقايسه نكنيم. 4 - دانش‌آموزان را در كلاس كمتر درگير مسائل عاطفي منفي نمائيم و نسبت به حساسيت‌هاي عاطفي آنان آشنا و در كاهش آن كوشا باشيم. سخت‌گيري و انضباط شديد، تبعيض، بيان قضاوت‌هاي منفي و خبرهاي ناخوشايند از جمله عواملي است كه موجب درگيري ذهني و كاهش علاقه به يادگيري مي‌شود. 5 - بلافاصله پس از آزمون يا پرسش كلاسي، دانش‌آموزان را از نتيجه كار آگاه كنيد. 6 - براي اينكه دانش‌آموز بداند، در طول تدريس به‌دنبال آموختن به چيزي باشد، بيان اهداف آموزشي مورد انتظار از او را در ابتداي درس فراموش نكنيم. 7 - چگونگي يادگيري و نحوه انجام كار براي دانش‌آموز مشخص شود. 8 - به‌منظور افزايش حس كفايت در دانش‌آموز از او بخواهيم مطالب ياد گرفته شده را به دوستان يا كلاس آموزش دهد. 9 - در مورد مشكلات درسي دانش‌آموز و ريشه‌يابي آن، با او تبادل نظر و گفت‌وگو كنيم. 10 - تشويق كلامي در كلاس، به صورت انفرادي بسيار حائز اهميت است. 11 - مطالب درسي را به ترتيب از ساده به دشوار مطرح كنيم. 12 - از بروز رقابت ناسالم در بين دانش‌آموزان پيشگيري شود. 13 - در فرآيند آموزش متكلم وحده نباشيم و يادگيرندگان را در يادگيري مشاركت دهيم. 14 - علاقه به دانش‌آموزان و تعلق خاطر و اهميت دادن به يكايك آنها، سطح انگيزه‌ها را افزايش مي‌دهد. 15 - آموزش را با «تهديد» پيش نبريم. 16 - براي دانش‌آموزان با انگيزه، خوراك علمي كافي داشته باشيم. 17 - با محول كردن مسئوليت به دانش‌آموزان كم توجه، آنان را به رفتارهاي مثبت هدايت و علل كم‌توجهي در آنها را بررسي كنيد. 18 - شيوه‌هاي تدريس را از سنتي به شيوه‌هاي روز تغيير داده و با استفاده از تكنولوژي آموزشي، حواس پنجگانه دانش‌آموزان را به كار گيريم. 19 - ميان درس كلاس و مسائل زندگي كه به وسيله همان درس قابل حل است، ارتباط برقرار كنيم. 20 - تدريس را با طرح مطالب و پرسش‌هاي جالب توجه آغاز كرده و با تحريك حس كنجكاوي، دانش‌آموزان را برانگيخته‌تر سازيم. 21 - به وضعيت جسماني دانش‌آموزان توجه كرده و علل جسمي بي‌توجهي و كاهش انگيزه آنان را بيابيم. 22 - محيط كلاس را با طراحي زيبا و مناسب، جذاب سازيم تا مانع بروز كسالت روحي شويم. 23 - با فرهنگ و تاريخچه زندگي افراد مدرسه يا محله‌اي كه در آن تدريس مي‌كنيم، آشنا شده و در طول تدريس از مثال‌هاي آشنا استفاده كنيم. 24 - به منظور اطلاع از نتيجه فعاليت درسي دانش‌آموزان و ارائه بازخورد به موقع و مناسب، تكاليف آنان را بلافاصله در جلسه بعدي ملاحظه و با رفع اشكالات، جنبه‌هاي مثبت را تشويق كنيد. 25 - در گرفتن آزمون و امتحان به قول خود عمل كنيم. 26 - زمان يادگيري بايد در حد توان دانش‌آموز باشد. براي تجديد قوا و انگيزه در ميان كلاس از وقت تفريح و استراحت غافل نشويم. 27 - دانش‌آموز را از ميزان پيشرفت خود آگاه سازيم تا بداند براي رسيدن به هدف چه گام‌هاي ديگري بردارد. 28 - به لحاظ اخلاقي و ايجاد انگيزه، هميشه خوش‌اخلاق و خوش‌رو باشيم. 29 - به منظور افزايش حس كفايت و مشاركت در ارائه دروس از نظرات دانش‌آموزان استفاده كنيم. 30 - مطمئن باشيم كه توجه دانش‌آموزان براي شروع تدريس آماده است. 31 - تمام مطالب دشوار را يكجا و در يك جلسه آموزش ندهيم. 32 - به خاطر داشته باشيم، توجه افراطي به دانش‌آموزان (قوي يا ضعيف) موجب متشنج شدن فضاي كلاس مي‌شود. 33 - دانش‌آموزان را به گروه‌هاي «خوب»، «بد» و «ضعيف» تقسيم‌بندي نكنيم. 34 - از ورود به موضوعات حاشيه‌اي كه منجر به انحراف توجه كلاس مي‌شود، بپرهيزيم. 35 - با ايجاد جلسات بحث و تحليل به دانش آموزان فرصت تفكر و اظهار نظر بدهيم. 36 - هرگز دانش‌آموزان را مجبور به انجام فعاليت‌هاي تحقيركننده نظير «جريمه» نكنيم. 37 - به افراد درون‌گرا، كمرو، مضطرب كه تمايلي به ابراز وجود ندارند، توجه كرده و با تقويت رفتارهاي مثبت، آنها را به مشاركت در بحث‌هاي كلاسي و كارهاي گروهي تشويق كنيم. 38 - در روش‌هاي تدريس، كنفرانس و سمينار را مد نظر قرار دهيم. 39 - تأكيد بر نمره، اضطراب دانش‌آموزان را افزايش مي‌دهد و مانع از توجه كامل به موضوع درس مي‌شود. اين دانش‌آموزان با وجود تلاش زياد از نمرات پاييني برخوردارند و به تدريج رابطه ميان تلاش و نتيجه را ناديده مي گيرند كه در نهايت منجر به از دست رفتن انگيزه خواهد شد. 40 - گاهي از تجربه‌هاي دوران تحصيل و شكست‌ها و موفقيت‌هاي خود براي دانش‌آموزان صحبت كنيد.تاريخ : دوشنبه ۳ آذر۱۳۹۳ | 20:27 | نویسنده : قدرت اله محمودلو معاون پرورشی مدارس مرند |

1 - از ذخیره کردن (save) رمز عبور خود در محیط مرورگر اینترنتی خودداری نمایید.

2 - توصیه می گردد طول کلمه رمز حساب شما حداقل ۸ کاراکتر و ترکیبی از حروف، اعداد و کاراکترهای ویژه نظیر @، % و غیره باشد .

3 - در حفظ و نگهداری و مخفی نگهداشتن رمز عبور خود دقت نمایید.

4 - تغییر رمز عبور حساب شما (حداقل هر شش ماه یکبار) امکان دسترسی غیرمجاز سایر افراد به آن را، مشکل تر می نماید.

5 - اگر رمز عبور حساب خود را از روی مشخصات شخصی مانند سال تولد، شماره شناسنامه، شماره تلفن همراه و … انتخاب نمائید، به سادگی قابل حدس زدن و کشف شدن توسط سایرین خواهد بود.

6 - هنگام وارد کردن رمز عبور، مراقب باشید کسی رمز عبور شما را نبیند.

7 - آیا می دانید یادداشت نمودن رمز عبور، امکان سوء استفاده از حساب بانکی شما را برای یابنده آن فراهم می نماید.

8 - حتی الامکان برای وارد نمودن مشخصات حساب کاربری خود از صفحه کلید مجازی تعبیه شده در سایت استفاده نمایید.

9 - همواره از عدم نصب Key logger های سخت افزاری و نرم افزاری بر روی رایانه خود اطمینان حاصل نمایید.

10 - نرم افزارهای روی رایانه خود را کنترل نموده و در صورت مشاهده نرم افزارهای نا آشنا آنها را حذف نمایید.

11 - هنگام ترک رایانه خود حتماً آن را Lock نمایید.

12 - آیا می دانید بروزرسانی سیستم عامل، مرورگر وب و سایر نرم افزارهای منصوب روی رایانه در اختیار شما، آن را در مقابل آسیب های امنیتی شناخته شده ایمن می نماید.

13 - حتماً از نرم افزارهای ضدویروس بر روی رایانه خود استفاده نمایید و سعی کنید آن را روزانه به روز نمایید.

14 - از بازکردن email های ناشناس خودداری نمایید.

15 - سعی کنید از اجرا یا download فایل های ناشناس اجتناب کنید.

16 - سعی کنید از مشاهده وب سایت های ناشناس اجتناب نمایید.

17 - برای استفاده از اینترنت حتماً از کانال های ارتباطی مطمئن و قانونی استفاده نمایید. (عدم استفاده از فیلتر شکن ، VPN و …..)

18 - حتی المقدور سعی نمایید از محیط های عمومی (نظیر کافی نت) و یا رایانه های ناشناس برای دسترسی به سرویس بانکداری اینترنتی استفاده نکنید. و در صورت استفاده حتماً در اولین فرصت ممکن رمز عبور خود را تغییر دهید.

19 - سعی کنید برای استفاده از خدمات حواله الکترونیکی از Token یا سایر ابزارهای الکترونیکی ایمن که بانک می تواند در اختیار شما قرار دهد استفاده کنید.

20 - در صورت بروز هرگونه مشکل یا موارد مشکوک در حساب خود، حتماً بانک را از طریق شماره تلفن ۱۵۵۶ یا ۸۲۴۸۸-۰۲۱ مطلع نمایید.

21 - در صورتی که با هرگونه پیامک “ورود به سایت بانکداری اینترنتی” یا “برداشت از حساب/ واریز به حساب”، بدون اطلاع خود مواجه شدید، حتماً بانک را از طریق شماره تلفن ۱۵۵۶ یا ۸۲۴۸۸-۰۲۱ برای بررسی موضوع مطلع نمایید.

22 - درصورت استفاده از Token یا هر نوع گواهی دیجیتال برای سرویس بانکداری اینترنتی خود در مراقبت از آن دقت نمائید. Token شما رمز عبور شماست.تاريخ : یکشنبه ۲ آذر۱۳۹۳ | 9:44 | نویسنده : قدرت اله محمودلو معاون پرورشی مدارس مرند |
باسمه تعالی 
اداره كل محترم آموزش و پرورش استان :
با سلام و احترام 
پیرو اطلاعیه مورخ 1393/2/31 به اطلاع می رساند كماكان برگزاری آزمون دوره های آموزشی كوتاه مدت بصورت غیر حضوری از طریق سایت ها ، سامانه ها ، cd  ها ، درس افزار ها و ... تا اطلاع ثانوی ممنوع بوده و عدم رعایت آن تخلف محسوب شده و مسئولیت آن به عهده ی استان می باشد . 


                                                                                                                                             با تشكر 
                                                                                                                               معاونت برنامه ریزی آموزش منابع انسانی 
 


تاريخ : سه شنبه ۲۷ آبان۱۳۹۳ | 20:28 | نویسنده : قدرت اله محمودلو معاون پرورشی مدارس مرند |

به استناد بخشنامه شماره  6198 /63 /11 مورخ 93/1/30 و نامه تمدید به شماره   70903 / 63 /11 مورخ 1393/7/17 دفتر محترم آموزش و پژوهش استانداری ، مبنی بر معرفی موسسات آموزشی اعتبار سنجی شده استان در سال1393، به شرح جدول زیر جهت اطلاع همكاران اعلام می گردد:

ردیف نام موسسه حیطه فعالیت تاریخ اعتبار شماره تماس آدرس
1 رایان مهر احرار آزمون مهارتهای هفتگانه (icdl) 95/7/30 5547070 تبریز/روبروی پاساژ امت/ ساختمان 84
2 رایان مهر احرار آموزش مهارتهای هفتگانه(icdl) 93/9/5
3 موسسه چرخ نیلوفری امور اداری و مالی 95/12/28 5237162 تبریز/چایكنار/ساختمان روند
4 شركت مدیریت صنعتی امور اداری و مالی 94/12/25 3379954 تبریز/چهارراه آبرسان/نبش كوچه فروردین
5 شركت مجتمع فنی تبریز آزمون مهارتهای هفتگانه (icdl) 94/12/25 3366260 تبریز/چهارراه آبرسان/ جنب اداره كل فرهنگ
6 شركت مجتمع فنی تبریز آموزش فناوری اطلاعات به استثنای ICDL 94/12/25
6 ستارگان برتر ارس آموزش مهارتهای هفتگانه(icdl) اتمام مهلت 9143920556 هادیشهر/ پاساژ اصغرزاده
7 اداره كل آموزش فنی و حرفه ای استان برق و تاسیسات 93/12/2 2881103 تبریز/سه راهی قراملك
 

 توجه:همكاران محترم فرهنگی ، قبل از شركت در دوره های مرتبط موسسات فوق حتماً به حیطه آموزشی و تاریخ اعتبار مجوز موسسه توجه داشته باشند.ضمناً ملاك شركت و تایید گواهینامه همكاران در دوره های غیر از مهارتهای هفتگانه می بایست برابر پست سازمانی و ابلاغ همكار در همان سال تحصیلی خواهد بود.

اداره برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی استان
 22 مهر ماه 1393

 


تاريخ : سه شنبه ۲۷ آبان۱۳۹۳ | 20:25 | نویسنده : قدرت اله محمودلو معاون پرورشی مدارس مرند |
با سلام و احترام و تسلیت ایام محرم و صفر بر همكاران ولایتمدار ، به اطلاع می رساند كه اخیراً مجوز برگزاری دوره 70 ساعته بدو استخدام همكاران جدید الاستخدام توسط خود دستگاه آموزش و پرورش در استان ، صادره از طرف معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور دریافت گردیده است. لذا جزئیات برنامه و كم و كیف برگزاری دوره ، پس از تصمیم گیری در كمیته اجرایی استان متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد. اداره برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی استان 14 آبان ماه 1393تاريخ : سه شنبه ۲۷ آبان۱۳۹۳ | 20:23 | نویسنده : قدرت اله محمودلو معاون پرورشی مدارس مرند |
 

آیفونهای صوتی برای ارتباط صوتی بین طبقات با دم در و امکان باز نمودن درب از داخل واحد طراحی گشته اند.

این آیفونها بسیار ساده و دارای مدارات ساده ای هستند.

در ایران میتوان آیفونهای صوتی را بر دو طبقه دسته بندی کرد

آیفونهای تابا : که شامل مدلها و مارکهای گوناگونی هستند تابا – تابان – سیماران و …

آیفونهای الکترو‍یک : این مورد مختص شرکت الکترو‍یک هست که مدار و نحوه سیم کشی آن با مدلهای تابا تا حدودی متفاوت هست.

اصول کار آیفونهای صوتی :

در آیفونهای صوتی یک گوشی داخل واحد و یک پنل دم درب نصب میگردد برای تغذیه مدار از یک منبع تغذیه استفاده میشود که شامل دو خروجی است

ولتاژ اول ۱۲ ولت مستقیم و ولتاژ دوم ۱۲ ولت متناوب از ۱۲ ولت مستقیم برای تغذیه مدار پنل و گوشی و از ولتاژ دوم برای باز نمودن قفل

سیم کشی مدارات آیفون صوتی تابا

برای سیم کشی ما برای تک واحد به ۶ رشته سیم احتیاج داریم که از گوشی داخل واحد تا پنل دم درب باید کشیده شود

از مکانی که ترانس قرار دارد هم ۴ رشته سیم به پنل دم درب باید وارد شود و نیز از پنل هم ۲ رشته سیم برای درب باز کن باید به پشت درب برده شود

امکان سر بندی هم داخل پنل هم جعبه تقسیم فراهم می باشد و بسته به نوع کار باید تصمیم گرفت سربندی کجا انجام شود.

مشخصات سیم کشی آیفونهای صوتی تابا

گوشی های داخل واحد تابا دارای ۶ پیچ هستند که با نامهای A و B و C و D  و E و F نامگذاری شده اند

A : این پیچ مسیر رفت صدا از گوشی به پنل است یا درواقع صدای داخل به خارج

B : این پیچ مسیر برگشت صدا از پنل به گوشی است یا در واقع صدای خارج به داخل

C : این پیچ منفی مشترک ولتاژ است که از طریق منبع تغذیه به پنل رفته و از آنجا به گوشی داخل واحد وارد میشود

D :  این پیچ برای زنگ واحد است که ما برای هر واحد اضافه باید یک رشته سیم زنگ مجزا از واحد تا پنل دم درب داشته باشیم

E :  این پیچ ورود ولتاژ ۱۲ ولت متناوب از پنل به گوشی جهت درب باز کن است

F : این پیچ مسیر برگشت ولتاژ ۱۲ ولت متناوب از پنل به قفل باز کن میباشد زمانی که ما از داخل واحد شستی درب بازکن را فشار دهیم

پنل دم درب هم برای اتصال سیم ها پیچ هایی دارد که کاملا مشخص هستند

پیچ های A , B , C که مستقیما همنام پیچهای گوشی داخل واحد هستند و باید با پیچهای متناظرشان در گوشی واحدها وصل شوند

برای زنگ واحدها بسته به تعداد طبقات یا بصورت شماره های ۱ و ۲ و … نامگذاری شده اند یا بصورت D1 , D2 و …

دو پیچ هم بصورت + و –  وجود دارد که باید برق مستقیم از ترانس به پنل وارد شود.

این مطالب  در تصویر زیر گویاتر خواهد بود این تصویر از پنل ۲ واحدی تابا الکترونیک است

01

در اینجا مدار ساده ای از یک آیفون صوتی تک واحدی به نمایش گذاشته شده است (جهت نمایش کامل بر روی عکس کلیک کنید)

1

حال با همین پیش زمینه مدار یک آیفون صوتی ۴ طبقه هم برایتان درج میگردد

soti

 

عیب یابی آیفونهای صوتی تابا

نگاهی به تصویر زیر داشته باشید

02

زمانی که شستی زنگ را فشار میدهیم در واقع + ۱۲ ولت را مستقیما به گوشی میفرستیم تا زنگ واحد به صدا درآید

از میکروفون برای انتقال صدا از پنل به گوشی و از بلند گو برای شنیدن صدای گوشی استفاده میشود

مدار شامل پری آمپلی فایر و آمپلی فایر است و بندرت خراب میشود مگر با نفوذ باران

ایرادات یا مکانیکی هستند یا بر اثر عیب سیم کشی و قطعی

ایراد در منبع تغذیه به از کار افتادن کل سیستم منجر میشود

ایراد در قفل باز کن و بوبین آن به از کار افتادن درب باز کن ختم خواهد شد

ایراد در میکروفون دوم دری یا گوشی و ایراد در بلند گوی دم دری یا گوشی منجر به نداشتن صدا در یک سمت خواهد شد.

فسفاته شدن پلاتین شستی های زنگ منجر به قطع صدای زنگ یک واحد میگردد فنر شستی نیز ممکن است ضعیف شده و قدرت برگشت به حالت اول را نداشته باشد که باعث بصدا درآمدن ممتد زنگ و قطع نشدن آن خواهد شد.

ایرادات سیم کشی آیفونهای صوتی

چنانچه پیچ A  قطع گردد صدای واحد را در بلند گوی پنل دم درب نداریم

قطعی پیچ B باعث قطع صدای پنل به گوشی داخل واحد میگردد

قطعی پیچ C و یا هر کدام از پیچ های + و – پنل باعث از کار افتادن کل سیستم بجز درب باز کن خواهد شد

ایراد در پلاتین گوشی داخل واحد باعث از کار افتادن کل سیستم بجز زنگ و درب باز کن میگرددتاريخ : شنبه ۱۷ آبان۱۳۹۳ | 21:17 | نویسنده : قدرت اله محمودلو معاون پرورشی مدارس مرند |
 

 

  لطفا بعد ازنگاه کردن به سایت ،نظرات شخصی خودرا درقسمت نظربدهید(آرشیونظرات) ارائه نمایید  وعکسهای  خود وروستا را  جهت منعکس درسایت به مابفرستید: قدرت اله محمودلو m.ghodrat@ymail.comبقيه تصاوير ومشخصات روستا رادرادامه مطلب مشاهده نماييد

پویا محمودلو1391


برا ی مشاهده ی عکسهای متنوع از روستابه ادامه مطلب برويد

موضوعات مرتبط: شناسایی وعکسهای متنوع از یکان علیا
برچسب‌ها: امکانات موجود درروستا

ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه ۱۳ آبان۱۳۹۳ | 16:44 | نویسنده : قدرت اله محمودلو معاون پرورشی مدارس مرند |
قبل از نصب ویندوز به موارد زیر توجه کنید:
- پردازنده ( CPU ) با توان پردازشی ۱ GHz و یا سریع تر
 - رم ( Ram ) یک گیگابایتی برای استفاده از نسخه ۳۲ بیتی و یا رم دو گیگابایتی برای استفاده از نسخه ۶۴ بیتی
 - 16 گیگابایت فضای حالی بر روی دیسک ذخیره سازی ( Hard Disk ) برای نصب نسخه ۳۲ بیتی و یا ۲۰ گیگابایت فضای خالی برای نصب نسخه ۶۴ بیتی
بقیه درادامه مطلب


ادامه مطلب
تاريخ : شنبه ۱۰ آبان۱۳۹۳ | 18:29 | نویسنده : قدرت اله محمودلو معاون پرورشی مدارس مرند |

اسکریپت رفع مشکل بسته شدن سال 92 در سیستم راهنمایی و ابتدایی ..

در برخی مدارس راهنمایی و ابتدایی سال 92  را یا به اشتباه بسته اند یا اینکه به جای شروع سال جدید از بخش تسهیلات سال را ایجاد کرده و با پیغام « سال بسته شده است » مواجه شده اند این اسکریپت ها در سیستم توصیفی و راهنمایی مشکل این مدارس را حل می کند. 

برای دریافت این اسکریپتها ابتدا فایل را دلنلود کرده سپس با کلیک راست بر فایل فشرده حاصل و انتخاب گزینه Extract files  فایل را از حالت فشرده خارج کنید. وارد برنامه Helper  سیستم ارزشیابی شده و در بخش « اعمـال اصـلاحات » گزینــه « اصلاح پایگاه داده ها »  ضمن تیک دار کردن گزینه « رمزشده » و انتخاب مسیر ذخیره ، اسکریپت را دریافت کنید. لطفاً در دانلود اسکریپت سیستم راهنمایی و سیستم توصیفی دقت کنید. ضمناً برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید راهنمای دریافت اسکریپت را نیز دانلود و مطالعه بفرمایید.

 

دانلود اسکریپت رفع مشکل بسته شدن سال 92 در سیستم راهنمایی

 

                   دانلود اسکریپت رفع مشکل بسته شدن سال 92 در سیستم توصیفی ابتدایی

 

                                                                                         راهنمای دریافت اسکریپتتاريخ : دوشنبه ۲۱ مهر۱۳۹۳ | 19:16 | نویسنده : قدرت اله محمودلو معاون پرورشی مدارس مرند |

نکته ها و توضیحات:

با توجه به مشکل به وجود آمده در برخی ازمدارس در رابطه با سوابق انتقالی دانش آموزان ، همکاران گرامی حتماً به موارد ذیل توجه نمایند :

1)  به هنگام انتقال  دانش آموز یا دریافت دانش آموز انتقالی دقت فرمایید در مدارس مبدا و مقصد سال و دوره هال قبل بسته شده باشد ، ازقسمت پایان دوره کنترل نمایید چنانچه دوره های قبل باز است پس از اطمینان از ثبت و صحت سوابق سال و دوره مورد نظر را ببندید.

به ادامه مطلب بروید

 ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه ۲۱ مهر۱۳۹۳ | 18:58 | نویسنده : قدرت اله محمودلو معاون پرورشی مدارس مرند |

آموزش برنامه توصیفی ابتدایی

 

توجه: جهت اجرای و مشاهده ی کامل آموزش ها از برنامه    Foxit Reader استفاده نمایید.

جهت دانلود برنامه اینجا کلیک نمایید.

پسورد  نرم افزار  soft98.ir می باشد

عنوان آموزش

لینک دانلود

 

 

نصب نرم افزار دانا و ایجاد پایگاه اصلی آموزشگاه

دانلود

دریافت فایل خروجی از سناد و کلاس بندی دانش آموزان

دانلود

دریافت و نصب نگارش جدید

دانلود

ذخیره و بازیابی اطلاعات آموشگاه

دانلود

تهیه فرم های معلم فرم خام(جهت ورود نتایج ارزشیابی)

دانلود

ثبت نمرات و دریافت کارنامه تحصیلی 

دانلود

نحوه تهیه و چاپ دفتر امتحانات(جدید)

دانلود

نقل و انتقال دانش آموزان به مدارس و سیستم متمرکز

دانلود

مشکل خطای مدرسه ناشناخته

دانلود

نحوه تهیه و چاپ دفتر آمار(جدید)

دانلود

آموزش نحوه ثبت و ارتقای دانش آموزان جهشی

دانلودتاريخ : دوشنبه ۲۱ مهر۱۳۹۳ | 18:48 | نویسنده : قدرت اله محمودلو معاون پرورشی مدارس مرند |

هفتاد اصل فنی در طراحی سوالات امتحانی

 1- در طراحی سوال ویژگی های دانش آموزان از قبیل سطح سنی ، توانایی ها و استعدادها، پایه تحصیلی و ..... در نظر گرفته شود .

2- در طراحی سوالات امتحان شرایط عمومی دانش آموزان، امکانات ، منابع ، تجهیزات ، نیروی انسانی و... مد نظر قرار گیرد .

3- طراحی سوالات بر اساس بارم بندی و بودجه بندی کتاب درسی صورت پذیرد .

بقیه درادامه مطلبادامه مطلب
تاريخ : جمعه ۱۸ مهر۱۳۹۳ | 20:56 | نویسنده : قدرت اله محمودلو معاون پرورشی مدارس مرند |
.: Weblog Themes By VatanSkin :.