آمده موسم فتح ایمان
شعله زد بر افق نور قرآن
در دل بهمن سرد تاریخ
لاله سر زد ز خون شهیدان
لاله ها قامت سرخ عشق اند
سرنوشت تو با خون نوشتند
پیکر پاکت ای جان به کف را
از ازل با شهادت سرشتند
بهمن خونین جاویدان
تا ابد زنده بادا قرآن
بهمن خونین جاویدان
تا ابد زنده یاد شهیدان
در دل تار شهر شهیدان
دست غمخوار خلق خدایی
از تبار حسین شهیدی
از دیار عروج و خدایی
در دل تار شهر شهیدان
دست غمخوار خلق خدایی
از تبار حسین شهیدی
از دیار عروج و خدایی"

مقدمت را اماما شهیدان
با نثار تن خود گشودند
خونشان فرش راه تو بادا
عاشق پاک راه تو بودند
آمدی با پیامت خمینی
از رهایی و از"غم" سرودی
آنکه بر ظلم شب حمله ور شد
ای خمینی تو بودی تو بودی
آنکه بر ظلم شب حمله ور شد
ای خمینی تو بودی تو بودی

در زمستان بهاران آمد
آدم از قعر دوران آمد
بوی "نسل" شقایق پیچید
بوی عطر شهیدان آمد
در زمستان بهاران آمد
آدم از قعر دوران آمد
بوی" نسل" شقایق پیچید
بوی عطر شهیدان آمد

بهمن خونین جاویدان
تا ابد زنده بادا قرآن
بهمن خونین جاویدان
تا ابد زنده یاد شهیدانتاريخ : یکشنبه ۲۵ تیر۱۳۹۱ | 20:17 | نویسنده : قدرت اله محمودلو معاون پرورشی مدارس مرند |

1 -      صفات عالم بودن، زنده بودن و قادر بودن جزء کدام صفت خداست؟ (امتیاز : 1)

            صفت فعلی

            صفت ذاتی

            صفت سلبیهادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه ۲۲ تیر۱۳۹۱ | 9:49 | نویسنده : قدرت اله محمودلو معاون پرورشی مدارس مرند |

رشد آموزش راهنمایی (شمارگان 1و 2 و 3 و 4 ) ویژه دبیران راهنمایی

1-    هدف از تشکیل دوره راهنمایی چیست ؟

الف – افزایش معلومات                                                          ب – استعداد سنجی

ج – تعیین رشته تحصیلی                                                       د – آشنایی با کتب درسی

2-    درس های آزاد در کتاب های جدید فارسی دوره راهنمایی چه محاسنی دارد ؟

الف – باعث خودباوری دانش آموز می شود

ب – باعث شکوفایی و کشف توانمندی های دانش آموز می شود .

ج – باعث ایجاد و تقویت اعتماد به نفس می شود .

د – همه ی موارد صحیح است .

3-     کدام یک از موارد زیر فایده ی استفاده ی وبلاگ به عنوان نوعی ابزار آموزشی را بیان می کند ؟

الف – مهارت های خواندن و نوشتن را در دانش آموزان بهبود می بخشد .

ب – مکان مناسبی برای پایه ریزی و هدایت آموزش است .

ج – ابزار مناسبی برای پایه ریزی و هدایت آموزش است .

د – همه ی موارد بالا صحیح است .

4-     برای معطوف کردن فکر و احساس دانش آموزان به سمت ارزش ها و تقویت نگرش مثبت آن ها ، توجه به کدام یک از موارد زیر حائز اهمیت است ؟

الف – ارزش ها ی مورد انتظار باید به اولیا معرفی شوند

ب – ارزش ها باید حفظ گردد .

ج – ارزش های مورد انتظار باید به دانش آموزان معرفی شوند

د – ارزش ها باید نگرشی گردند

5-   کتاب دینی جدید سال اول راهنمایی در چه سالی به اجرای سراسری در آمد ؟

الف – 89 – 88                  ب – 90 – 89                             ج – 88- 87                        د – 87- 86               

 

6-     منظور از جامعیت آموزش قران :

الف – فرایندی است برای دست یابی به توانایی خواندن و درک معنا

ب – تدبر در آیات و آشنایی با معارف قران

ج – آشنایی با معارف قران و تقویت ایمان و دست یابی به سواد قرانی

د – همه ی موارد

7-     کدامیک از افراد زیر معتقد است که : "اگر دانش آموزان نامه ننویسند و از طرف دوستان خود نامه دریافت نکنند منافع مهم زیادی را از دست می دهند . "

الف – سوپالمر                        ب – یوگو                               ج- جان دیویی                        د – ارسطو

8-     آیه ی زیر به کدام آرزوی دیرینه ی انسان اشاره می کند ؟

فَمَن یٌردالله ان یهدیه و یشرح صدره للا سلام و من یرد ان یضله و یجعل صدره ضیقا حرجا کانما یصعد فی السما

الف- گردش در روی زمین    ب- حرکت در اعماق آبها                       ج- پرواز        د– هر سه مورد

9-     یکی از مهارت های معلمی که خیلی پیش پا افتاده به نظر می آید ولی جزو مهمترین مهارتهاست مهارت .......... نام دارد . الف – زندگی                              ب – بهداشتی                          ج – تدریس                             د – سخنوری

10-  نظریه هوش چند گانه را چه کسی مطرح کرد ؟

الف – هوارد گاردنر               ب – باربارا فردریکسون           ج – واتسون                             د – گانیه

11-  کدام گزینه از ویژگیهای یک کلاس موفق در سده بیست و یکم نیست ؟

الف- منعطف تر باشد                              ب – قابلیت تغییر را در زمانی کوتاه برای معلم و شاگرد ایجاد کند

ج – از شیوه های تدریس نوین استفاده کند                              د – فقط به دست دانش آموزان اداره شود .

12-  این سخن از کیست ؟

( اگر به من بگویی ، فراموش می کنم ، اگر یادم دهی ، به خاطر می آورم ، اگر در گیرم کنی یاد می گیرم )

 الف – پیاژه                            ب – بنیامین فرانکلین                                ج – فردریکسون                      د – برونر

13-  مدارس نظامیه در چه دوره ای تاسیس شد ؟

الف – سلجوقیان                     ب – غزنویان                           ج – صفویان                            د – پهلوی

14-  در انتخاب کوله پشتی برای دانش آموزان به چه نکاتی باید توجه کرد ؟

الف – متناسب با سن و پایه تحصیلی دانش آموز باشد .

ب – هنگام راه رفتن ؟، ستون مهره ها را مستقیم نگه دارد .

ج – طول بندهای اصلی تنظیم شود ، به طوری که کوله پشتی در محدوده ی فرورفتگی کمر قرار گیرد .

د – همه ی موارد صحیح است

15-  با رعایت حقوق دیگران جامعه حرکت خود را به سمت ............... با آهنگ مناسب تری آغاز می کند .

الف – قانون            ب – عدالت            ج – مسئولیت پذیری               د – فرهنگ گرایی


16-  جمله ی " کاری که امروز بچه ها با هم می توانند انجام دهند فردا به تنهایی انجام خواهند داد " از کیست ؟

الف – ژان پیاژه                       ب- روسو                                ج- لت ویگوتسکی د- هوارد گاردنر

17-  ( همه ی مردم در حمایت قانون قرار دارند ) اشاره به کدام اصل قانون اساسی است ؟

الف – اصل بیستم                    ب – اصل چهاردهم                ج – اصل نوزدهم                    د- اصل سی و ششم

18-  کدام یک از موارد زیر جزو محدودیت های آموزش و پرورش دوره صفویه نمی باشد ؟

الف- سخت گویی مربیان                                                       ب- بی توجهی به نیازهای متعلمان 

ج – تاکید بر حافظه یادگیری                                   د – توجه به محدودیت سنی

19-  کدام یک از موارد زیر از مشکلات کلاس های پر جمعیت محسوب نمی شود ؟

الف – راهنمایی کردن دانش آموزان به صورت فردی

ب – حر کت کردن در همه ی فضای کلاس آسانتر می گردد .

ج – برقراری ارتباط آزادانه با دانش آموزان

د – بازخورد مرتب گرفتن از دانش آموزان


20- از نظر جان دیویی ، هدف تعلیم و تربیت ................................. است .

الف – آموزش مهارت های فردی                                          ب – آموزش مهارت های اجتماعی

ج – آماده کردن شهروندان برای خود گردانی         د- آماده کردن شهروندان برای تصمیم گیری


                                                                                               تهیه : قدرت اله محمودلوتاريخ : شنبه ۱۰ تیر۱۳۹۱ | 14:35 | نویسنده : قدرت اله محمودلو معاون پرورشی مدارس مرند |

***************************************************************************

رشد تکنولوژی آموزشی(شمارگان 1و2و3و4)

 

1- یکی از مهم ترین اهداف تعلیم و تربیت ........................... است .

الف : تعلیم و تربیت آزاد                         ب : توسعه ی فهم                    ج : پیوند گرایی                       د : ذهن گرایی

2- در بسیاری از نظام های آموزشی سراسر دنیا موضوع پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و موفقیت آنان در چه آزمون هایی  در خور توجه و با اهمیت تلقّی می شود ؟

الف : آزمون  های مدرسه ای ، محلی                                              ب : آزمون ملی و بین المللی                        

ج : الف و ب صحیح است                                                                    د: هیچکدام

 

3- در حوزه ی آموزش و پرورش ، خصوصا فلسفه ی تربیت "هدف" به چه معناست ؟

الف : آنچه که برای به دست آوردنش یا رسیدن به آنم برنامه ریزی کرده ایم یا می کنیم .

ب : آنچه که برای تحقق آن آگاهانه می کوشیم

ج : آن چه که ما را در رسیدن به هدف کمک می کند .

د : گزینه ی الف و ب صحیح است .

 

4- ویژگیهای سند برنامه ی درسی ملی عبارتند از :

الف : جامعیت و تعادل

ب : هماهنگی و انسجام و انطباق

ج : منطق روشن و شفافیت و انعطاف

د : همه ی موارد

 

5- یادگیری "خود تنظیم"عبارتست از ........

الف تسلط یاددهنده بر یادگیرنده

ب : تسلط یادگیرنده بر فرایند یادگیری خودش

ج : تسلط یاددهنده بر فرایند خودش

د : تسلط یادگیرنده بر فرایند یاد دهنده

 

6- کدام یک از موارد زیر بر مبانی روش رفتار گرایی تاکید دارد ؟

الف : مبتنی بر نظریه های شناختی یادگیری است .

ب : مبتنی بر نظریه ی پیوند گرایی محرک ، پاسخ است

ج : یادگیرنده فرایندی ساخت دانش است .

د : یادگیری به عنوان یک فرایند تلقی می شود .

 

7- وظیفه ی یک مدیر در برنامه ی توانا سازی همکاران چه نوع فرایندی می باشد ؟

الف : فرصت آفرینی بر کارکنان

ب : ایجاد تکنولوژی

ج : ایجاد سازمان مدیریت

د : ایجاد چگونگی حفظ و نگه داری

 

8- تحول بنیادی در آموزش و پرورش به چه معناست ؟

الف : تقویت اعتماد بنفس

ب : رفع احساس حقارت

ج : شکوفا کردن استعداد ها در جهات مثبت

د : هر سه مورد صحیح است .

 

9- کدام یک از موارد زیر نقش تعهدی ، گفتمان همیارانه در پیشرفت دانش آموز را ندارد ؟

الف : تعهد به پیشرفت

ب : تعهد نسبت به فهم مشترک

ج: تعهد به توسعه بر مبنای حقایق پذیرفته شده

د : تعهد در زمان

 

10- ...................عبارت ا ست از نظریه و عمل طراحی ، تهیه ( تولید ) استفاده (کاربرد ) مدیریت و ارزشیابی فرایندها و منابع یادگیری .

الف : برنامه ریزی درسی و مدیریت آموزشی

ب : برنامه ریزی درسی و طراحی و تکنولوژی آموزشی

ج : برنامه ریزی درسی و ارزشیابی

د : برنامه  ریزی درسی و آموزش و پرورش تطبیقی

 

11- مفاهیمی که برای یادگیری " برخط " تعریف کرده اند عبارتند از :

الف : باید نتایج یادگیری به فراگیرندگان گفته شود .

ب : فراگیرندگان باید تعیین آن چه که در نتیجه ی یادگیری دست یافته اند آزموده شوند

ج: مطالب یادگیری باید متناسب با پیشرفت یادگیری ترتیب بندی شوند .

د : تمامی موارد صحیح است .

 

12- ملاکی که انتظار می رود در استانداردهای پیشرفت تحصیلی مورد توجه قرار گیرد عبارتست از

               الف:کیفیت یادگیری                                ب:استاندارد یادگیری                                               

ج:بودجه بندی درسی                               د: محتوای آموزشی

 

 

13 – تاثیر منفی استفاده کنترل نشده از اینترنت بر رشد فیزیکی و جسمی کودکان کدام است؟

الف: مشکلات شنوایی                          ب:مشکلات جسمانی

    ج: مشکلات بینایی                               د:مشکلات روحی

 

 

14- در بسیاری از نظام های آموزشی سراسر دنیا موضوع پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و موقعیت آنان در چه آزمون هایی در خور توجه و با اهمیت تلقی می شود؟

الف:آزمون های مدرسه ای،محلی

ب:آزمون های ملی و بین المللی

ج: الف و ب صحیح است

د: هیچکدام

 

15-یکی از مهمترین اهداف تعلیم و تربیت .................... است.

الف: تعلیم و تربیت آزاد

ب:توسعه فهم

ج:پیوندگرایی

د:ذهن گرایی

 

16- مفاهیمی که برای یادگیری (( برخط )) تعریف کرده اند عبارتند از :

الف : باید نتایج یادگیری به فراگیرندگان گفته شود .

ب : فراگیرندگان باید با آن چه که در نتیجه ی یادگیری دست یافته اند آزموده شوند

ج: مطالب یادگیری باید متناسب با پیشرفت یادگیری ترتیب بندی شوند .

د : تمامی موارد صحیح است .

17- ملاکی که انتظار می رود در استانداردهای پیشرفت تحصیلی مورد توجه قرار گیرد عبارتست از

الف : کیفیت یادگیری             ب : استاندارد یادگیری             ج : بودجه بندی                  د : محتوای آموزشی

 

18- تاثیر منفی استفاده کنترل نشده از اینترنت بر رشد فیزیکی و جسمی کودکان کدام است ؟

الف : مشکلات شنوایی           ب : مشکلات جسمی                               ج : مشکلات بینایی                  د : مشکلات لاغری بدن

 

19- کدام یک از گزینه های زیر صحیح می باشد

الف : سنجش برای یادگیری بهتر از سنجش یادگیری دانش آموزان است .

ب : تغییر سنجش ، از پایانی به تکوینی ، منجر به بهبود یادگیری دانش آموزان می شود .

ج : هر مقوله ی درسی یا آموزشی که اندیشیدن انتقادی در موضوع خود را بر نیانگیزد ، ارزش خواندن ندارد .

د : همه ی موارد


 

20- اکثر روش های نوین یاددهی ، یادگیری رویکردی ....................... دارند .

الف : قیاسی                             ب : استقرایی                            ج : از جز به کل       د : ب و ج

                                                                                       تهیه : قدرت اله محمودلو
تاريخ : شنبه ۱۰ تیر۱۳۹۱ | 14:34 | نویسنده : قدرت اله محمودلو معاون پرورشی مدارس مرند |

رشد آموزش ابتدایی(ویژه آموزگاران ابتدایی)سال 90

1-   کدام گروه از دانش آموزان امکان بیشتری برای جلب توجه و تشویق در مدرسه و کلاس دارند ؟

الف : درون گرا و سر به زیر 

ب : برون گرا و پرسر و صدا

ج : خجالتی و دارای تیک های حرکتی

د : دارای خلا های عاطفی و اجتماعیادامه مطلب
تاريخ : شنبه ۱۰ تیر۱۳۹۱ | 14:31 | نویسنده : قدرت اله محمودلو معاون پرورشی مدارس مرند |
نویسنده :قدرت اله محمودلو
 


         هیچ چیز بی علت خلق نشده است 
!!!

 

 

سیب

ضد اسهال

بهبود کارکرد ریه

ممانعت از انسداد عروق

مراقبت از مفاصل

حفاظت از قلب

زردآلو

تقویت بینایی

ممانعت از ابتلا به آلزایمر

کنترل فشار خون

کندکننده روند پیری

ضد سرطان

کنگر فرنگی

تقویت قلب

تثبیت قند خون

کاهنده کلسترول

مانع آسیب‌های کبدی

هضم غذا

آووکادو

جلوگیری از سکته

کنترل فشار خون

کاهنده کلسترول

نرم‌کننده پوست

دشمن دیابت

موز

تقویت‌استخوان‌ها

کنترل فشار خون

درمان سرفه

ضد اسهال

تقویت قلب

حبوبات

کاهنده کلسترول

ضد سرطان

درمان همورویید

تثبیت قند خون

ضد یبوست

چغندر

تقویت استخوان‌ها

محافظ قلب

ضد سرطان

کمک به کاهش وزن

کنترل فشار خون

زغال اخته

تثبیت قند خون

افزایش حافظه

محافظ قلب

ضد یبوست

ضد سرطان

کلم بروکلی

ضد سرطان

محافظ قلب

تقویت بینایی

کنترل فشار خون

تقویت استخوان‌ها

کلم

کاهش وزن

محافظ قلب

ضد یبوست

درمان همورویید

ضد سرطان

طالبی

کاهنده کلسترول

ضد سرطان

کنترل فشار خون

تقویت سیستم ایمنی

تقویت بینایی

هویج

ضد یبوست

ضد سرطان

محافظ قلب

کمک به کاهش وزن

تقویت بینایی

گل کلم

تقویت استخوان‌ها

بهبود کوفتگی و کبودشدگی

ضد سرطان سینه

محافظت در برابر امراض قلبی

جلوگیری از سرطان 
پروستات

گیلاس

درمان بی‌خوابی

کندکننده روند پیری

ضد سرطان

محافظت در برابر آلزایمر

محافظ قلب

بلوط – شاه 
بلوط

کاهنده کلسترول

ضد سرطان

محافظ قلب

کنترل فشار خون

کمک به کاهش وزن

فلفل کوبیده

پاک‌کننده سینوس‌ها (درمان 
سینوزیت)

ضد سرطان

تسکین گلودرد

تقویت سیستم ایمنی

کمک به هضم غذا

انجیر

کاهنده کلسترول

ضد سرطان

جلوگیری از سکته

کنترل فشار خون

کمک به کاهش وزن

ماهی

حفاظت از قلب

ضد سرطان

افزایش‌حافظه

کمک به سیستم ایمنی

محافظت از قلب

تخم کتان

محافظ قلب

کمک به سلامت ذهن

دشمن دیابت

افزایش ایمنی بدن

کمک به هضم غذا

سیر

ضد سرطان

کشنده باکتری‌ها

کنترل فشار خون

ضد بیماری‌های قارچی

کاهنده کلسترول

گریپ فروت

جلوگیری از سکته

ضد سرطان پروستات

کمک به

کاهش وزن

کاهنده کلسترول

جلوگیری از سکته قلبی

انگور

ضد سرطان

افزاینده گردش خون

دفع سنگ کلیه

محافظ قلب

تقویت بینایی

چای سبز

جلوگیری از سکته

کمک به کاهش وزن

کمک به هضم غذا

ضد آلرژی

التیام‌دهنده زخم‌ها

لیمو ترش 
(شیرازی)

کنترل فشار خون

نرم‌کننده پوست

محافظ قلب

جبران کمبود ویتامین C

ضد سرطان

لیمو ترش

کنترل فشار خون

نرم‌کننده پوست

محافظ قلب

جبران کمبود ویتامین C

ضد سرطان

انبه

تنظیم غده تیرویید

کمک به هضم غذا

افزایش حافظه

محافظ در برابر آلزایمر

ضد سرطان

قارچ

کشنده باکتری‌ها

ضد سرطان

کاهنده کلسترول

تقویت استخوان‌ها

کنترل فشار خون

جو دو سر

دشمن دیابت

جلوگیری از یبوست

ضد سرطان

نرم‌کننده پوست

کاهنده کلسترول

روغن زیتون

ضد سرطان

دشمن دیابت

کمک به کاهش وزن

نرم‌کننده پوست

محافظ 
قلب

 تاريخ : پنجشنبه ۸ تیر۱۳۹۱ | 18:32 | نویسنده : قدرت اله محمودلو معاون پرورشی مدارس مرند |
  • آپلود عکس
  • گوگل رنک